ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำประปา

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำประปา-, *น้ำประปา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำประปา[N] water supply, See also: tap water, city hydrant water, Syn. น้ำก๊อก, ประปา, Example: น้ำประปาในช่วงนี้จะไหลอ่อน เพราะอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำ, Thai definition: น้ำที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำประปาน. น้ำที่ผ่านกระบวนการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Municipal water supplyน้ำประปา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where's the town's water supply?- ในกรณีที่น้ำประปาของเมือง? Dante's Peak (1997)
I've just come from the town's water supply.ฉันได้มาเพียงแค่จาก น้ำประปาของเมือง Dante's Peak (1997)
Bolivia was determined to defend the corporations right to charge families living on $2 a day as much as one quarter of their income for water.รัฐบาลโบลิเวียมุ่งมั่น ที่จะปกป้องสิทธิของบรรษัท สิทธิที่จะเก็บค่าน้ำประปาถึง 1 ใน 4 ของเงินเดือน The Corporation (2003)
Water ain't free!น้ำประปาของฟรีหรือว่ะไอ้จืด Kung Fu Hustle (2004)
well, just so that we're clear, americano, she's got no electricity and no running water.งั้นเราก็ตกลงแล้วนะ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา Bang and Burn (2007)
- The water.น้ำประปา Zack and Miri Make a Porno (2008)
I got tap water.มีน้ำประปา Burn After Reading (2008)
You got like Gatorade or anything besides, like, Maryland swamp water?มีเกรเตอเรทหรืออะไรที่ไม่ใช่น้ำประปามั้ย Burn After Reading (2008)
Got no electricity and no running water.ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา Hell or High Water (2008)
1 human being in 6 now lives in a precarious, unhealthy, overpopulated environment without access to daily necessities, such as water, sanitation, electricity.1 ใน 6 อยู่อย่างแร้งแค้น สุขภาพทรุดโทรม, สิ่งแวดล้อมที่อัตคัต ปราศจากการเข้าถึงของ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, เช่นน้ำประปา, อนามัย, ไฟฟ้า Home (2009)
Did you know they've done studies that show tap water and bottled water are the same thing...น้ำประปากับน้ำเปล่า มันคือสิ่งเดียวกัน The Ugly Truth (2009)
They passed a law where restaurants have to filter their tap water so it's filtered water, which is the same as bottled water except you don't have to pay 7 dollars for it.กฏหมายอนุมัติให้ร้านอาหารกรองน้ำ จากประปาได้ ..ดังนั้นขวดน้ำเปล่ามันก็คือน้ำประปาที่กรอง ..ยกเว้นคุณไม่จำเป็นต้องจ่าย 7ดอลล่าเพื่อมันค่ะ The Ugly Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำประปา[n. exp.] (nām prapā ) EN: tap water ; running water   FR: eau courante [f] ; eau de distribution [f] ; eau du robinet [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tap water[N] น้ำประปา, See also: น้ำก๊อก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
hydrant(ไฮ'ดรันทฺ) n. หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ,หัวก๊อกน้ำดับเพลิง,ก๊อกน้ำ
running watern. น้ำประปา,น้ำก๊อก

German-Thai: Longdo Dictionary
Leitungswasser(n) |das, nur Sg.| น้ำประปา, น้ำจากท่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top