ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำท่า

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำท่า-, *น้ำท่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำท่า[N] water, Syn. น้ำ, Example: หน้าร้อนปีนี้ในออสเตรเลียเกิดแห้งแล้ง น้ำท่าขาดแคลน, Thai definition: น้ำในแม่น้ำลำคลอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำท่าน. นํ้าในแม่นํ้าลำคลอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Runoffน้ำท่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Runoffน้ำท่า [อุตุนิยมวิทยา]
runoffrunoff, น้ำท่า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
direct runoffdirect runoff, น้ำท่าจริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ground water runoffground water runoff, น้ำท่าใต้ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
groundwater runoffgroundwater runoff, น้ำท่าใต้ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
subsurface runoffsubsurface runoff, น้ำท่าใต้ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total runofftotal runoff, น้ำท่าทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
overland runoffoverland runoff, น้ำท่าผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
surface runoffsurface runoff, น้ำท่าผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have suspended your water service5 เราได้ทำการตัดน้ำท่านแล้ว Nobody Knows (2004)
If he hollers, let him go.อาบน้ำท่าไหน อาบน้ำท่าวัด The Lesson (2012)
And the backstroke record-holder himself,ว่ายน้ำท่ากรรเชียง เขาบอกเอง Demolition (2015)
If... he hollers... let him go.สาวๆ หนุ่มๆ... อาบน้ำท่าไหน... อาบน้ำท่าวัด Last Day on Earth (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
breaststroken. การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top