Search result for

น้ำตาล

(95 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำตาล-, *น้ำตาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตาล[N] sugar, Syn. น้ำตาลทราย, Example: ขนมร้านนี้หวานมากคงจะใส่น้ำตาลเยอะ, Thai definition: สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ และไดแซ็กคาไรด์ ซึ่งมีรสหวาน โดยมากได้จากตาล มะพร้าว อ้อย
น้ำตาล[ADJ] brown, Syn. สีน้ำตาล, Example: ฉันมีแต่เสื้อผ้าสีน้ำตาลทั้งนั้น
น้ำตาล[N] brown, Syn. สีน้ำตาล, Example: ถ้าลงสีน้ำตาลตรงนี้จะทำให้ภาพดูเข้มขึ้น
น้ำตาลปึก[N] palm sugar, Example: น้ำตาลปึกที่ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี มีชื่อเสียงจนได้เป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล, Count unit: ปึก, ฝา, Thai definition: น้ำตาลเป็นรูปปึก
น้ำตาลเมา[N] palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Example: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล, Thai definition: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
น้ำตาลกรวด[N] crystalline sugar, See also: rock sugar, Example: เขาประดับร้านด้วยการนำน้ำตาลกรวดมาย้อมสีใส่ขวดโหลตั้งโชว์เอาไว้, Count unit: ก้อน, Thai definition: น้ำตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายกรวด คล้ายสารส้ม มีสีขาว
น้ำตาลก้อน[N] cube sugar
น้ำตาลทราย[N] sugar, See also: granulated sugar, Syn. น้ำตาล, Example: เวลาจะเชื่อมกล้วยทีต้องใช้น้ำตาลทรายเป็นกิโล, Thai definition: น้ำตาลที่มีลักษณะเม็ดละเอียดอย่างทราย
น้ำตาลเทียม[N] sweetener, Example: คนที่ต้องการลดความอ้วนใช้น้ำตาลเทียมเติมในกาแฟแทนน้ำตาลทั่วไป, Count unit: ซอง, เม็ด, Thai definition: น้ำตาลสังเคราะห์
น้ำตาลทรายแดง[N] brown sugar, See also: granulated sugar, Syn. น้ำตาล, Example: แม่ครัวบางคนนิยมเอาน้ำตาลทรายแดงมาทำน้ำกะทิ, Thai definition: น้ำตาลทรายที่มีสีน้ำตาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำตาลน. สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์ ซึ่งมีรสหวาน โดยมากได้จากตาล มะพร้าว อ้อย, ถ้าเป็นความหมายเฉพาะอย่างและทำด้วยอะไร ก็เติมคำนั้น ๆ ลงไป เช่น ทำจากตาล เรียกว่า นํ้าตาลโตนด, ทำจากมะพร้าว เรียกว่า นํ้าตาลมะพร้าว, ทำจากอ้อย แต่ยังไม่ได้ทำให้เป็นนํ้าตาลทราย เรียกว่า นํ้าตาลทรายดิบ, ทำเป็นเม็ด ๆ เหมือนทราย เรียกว่า นํ้าตาลทราย, ทำเป็นผงละเอียดหรือจับกันเป็นก้อน ๆ สีนํ้าตาล เรียกว่า นํ้าตาลทรายแดง, ทำเป็นก้อนแข็งเหมือนกรวด เรียกว่า นํ้าตาลกรวด, ทำเป็นงบ เรียกว่า นํ้าตาลงบ, เคี่ยวให้ข้น ๆ เรียกว่า นํ้าตาลตงุ่น, หยอดใส่ใบตาลหรือใบตองแห้งทำเป็นรูปปี่ เรียกว่า นํ้าตาลปี่, หยอดเป็นปึก เรียกว่า นํ้าตาลปึก, หยอดใส่หม้อ เรียกว่า นํ้าตาลหม้อ, บรรจุใส่ปีบ เรียกว่า น้ำตาลปีบ หรือ น้ำตาลปี๊บ, รองมาใหม่ ๆ ยังไม่ได้เคี่ยว เรียกว่า นํ้าตาลสด, ถ้าต้มให้เดือด เรียกว่า นํ้าตาลลวก, ถ้าใส่เปลือกตะเคียน มะเกลือ หรือเคี่ยม เป็นต้น หมักไว้ระยะหนึ่งจนมีแอลกอฮอล์ กินแล้วเมา เรียกว่า นํ้าตาลเมา.
น้ำตาลว. สีคล้ายสีนํ้าตาลหม้อที่เคี่ยวแก่ไฟ, ถ้าแก่ไฟจนไหม้ เรียกว่า สีนํ้าตาลไหม้.
น้ำตาลกะทิน. ของหวานทำด้วยน้ำตาลกวนกับมะพร้าว คล้ายหน้ากระฉีก แต่ใช้น้ำตาลมากกว่า.
น้ำตาลจีนน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. เดิมเรียก นํ้าตาลทรายจีน.
น้ำตาลใกล้มดใครจะอดได้น. ชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากย่อมห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sucrose; saccharumน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saccharum; sucroseน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toddyน้ำตาลเมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood sugarน้ำตาลในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hypoglycemiaน้ำตาลพร่องในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blood glucoseน้ำตาลกลูโคสในเลือด [TU Subject Heading]
Coconut palm sugarน้ำตาลมะพร้าว [TU Subject Heading]
Glucoseน้ำตาลกลูโคส [TU Subject Heading]
Hypoglycemiaน้ำตาลพร่องในเลือด [TU Subject Heading]
Palm wineน้ำตาลเมา [TU Subject Heading]
Palmyra palm sugarน้ำตาลโตนด [TU Subject Heading]
Sugarน้ำตาล [TU Subject Heading]
Amino Sugarsน้ำตาลอะมิโน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, no, no. It's not white. It's soft ecru.ไม่สิ มันไม่ขาว มันออกน้ำตาลอ่อนๆนะ New Haven Can Wait (2008)
I like the ecru myself,ผมชอบที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ ฮะ New Haven Can Wait (2008)
- How long has her urine been brown?นานเท่าไรแล้วที่เธอฉี่เป็นสีน้ำตาล Birthmarks (2008)
Brown recluse, found it at your apartment.แมลงชนิดหนึ่งสีน้ำตาล พบที่ห้องคุณ Lucky Thirteen (2008)
Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.แล็ปบอกว่าที่ปัสสาวะสีน้ำตาล เพราะมีเซลเม็ดเลือดแดง Emancipation (2008)
It's making her hypoglycemic.ทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ Dying Changes Everything (2008)
It is white powder sugarน้ำตาลครับ Iljimae (2008)
Sugar?น้ำตาลIljimae (2008)
This is the white powder that's on the persimmon pastryนี่คือปลน้ำตาลที่เกิดจากลูกพลัมตากแห้ง Iljimae (2008)
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้,น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว Iljimae (2008)
The brown matches your eyes.- ชุดสีน้ำตาลนี่เข้ากับดวงตาของคุณเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Molasses.กากน้ำตาล The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตาล[n.] (nāmtān) EN: sugar   FR: sucre [m]
น้ำตาล[adj.] (nāmtān) EN: brown   FR: brun
น้ำตาลกรวด[n. exp.] (nāmtān krūat) EN: crystalline sugar ; rock sugar   FR: sucre cristallisé [m]
น้ำตาลกลูโคส[n.] (nāmtān klūkhōs) EN: glucose   FR: glucose [m]
น้ำตาลก้อน[n. exp.] (nāmtān køn) EN: cube sugar   FR: sucre en morceau [m]
น้ำตาลดิบ[n. exp.] (nāmtān dip) EN: raw sugar   
น้ำตาลทราย[n.] (nāmtān sāi) EN: refined sugar   
น้ำตาลทรายแดง[n. exp.] (nāmtān sāi daēng) EN: brown sugar ; granulated sugar   
น้ำตาลปีบ[n.] (nāmtān pīp) EN: palm sugar   FR: sucre de palme [m]
น้ำตาลปึก[n. exp.] (nāmtān peuk) EN: palm sugar cake ; palm sugar   FR: sucre de palme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brown sugar[N] น้ำตาลทรายแดง
cane sugar[N] ซูโครส, See also: น้ำตาลที่ได้จากอ้อย, Syn. sucrose
caster sugar[N] น้ำตาลทรายขาว, Syn. castor sugar
dextrose[N] น้ำตาลที่พบในผลไม้ น้ำผึ้ง หรือเนื้อเยื่อของสัตว์, See also: น้ำตาลเด็กซ์โตรส, Syn. dextroglucose
frosting[N] น้ำตาลไอซิ่งบนขนมเค้กที่ทำมาจากน้ำเชื่อมและไข่ขาว, Syn. icing
fructose[N] น้ำตาลฟรุกโตส ซึ่งมีอยู่ในผลไม้และน้ำผึ้ง, Syn. fruit sugar, levulose
galactose[N] น้ำตาลกาแล็กโตส, See also: น้ำตาลที่ละลายในน้ำได้
glucose[N] น้ำตาลกลูโคส, See also: กลูโคส
granulated sugar[N] น้ำตาลเม็ด
icing[N] น้ำตาลหรือครีมโรยหน้าขนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
aldose(แอล' โดส) chem. น้ำตาลที่มี aldehyde group (a sugar)
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow)
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
auburn(ออ'เบิน) n. สีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown)
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
beet sugarn. น้ำตาลจากรากต้นsugar beet
bongo(บอง'โก) n. ละมั่งมีสีแดงน้ำตาล

English-Thai: Nontri Dictionary
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
auburn(n) สีน้ำตาลแดง
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
brown(adj) สีน้ำตาล,สีเหลืองคล้ำ
brown(vi,vt) เป็นสีน้ำตาล,เป็นสีเหลืองคล้ำ,เกรียม
brownish(adj) สีน้ำตาลอ่อน
brunette(adj) สีดำคล้ำ,สีน้ำตาล
candied(adj) เคลือบน้ำตาล,ชุบน้ำตาล,หวาน
candy(vt) เชื่อม,ชุบ,เคลือบ,ฉาบด้วยน้ำตาล
CANE cane sugar(n) น้ำตาลทราย,น้ำตาลอ้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fruisana (n ) น้ำตาลผลไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
砂糖[さとう, satou] (n) น้ำตาล
血糖[けっとう, kettou] (n) น้ำตาลในเลือด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
人口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์

German-Thai: Longdo Dictionary
Zucker(n) |der| น้ำตาล
braun(adj) ที่มีสีน้ำตาล
beige(adj) ที่มีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีครีม
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว

French-Thai: Longdo Dictionary
brun(adj) |f. -e| ที่มีสีน้ำตาล
marron(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีน้ำตาลเข้ม
sucre(n) |m| น้ำตาล เช่น Dire que le sucre est mauvais pour la santé est facile mais inutile, car tout est potentiellement dangereux pour la santé.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top