ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำค้างแข็ง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำค้างแข็ง-, *น้ำค้างแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำค้างแข็ง[N] frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำค้างแข็งน. นํ้าค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้า เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินตํ่ากว่า ๐ ºซ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frostน้ำค้างแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frostน้ำค้างแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frozen groundน้ำค้างแข็ง [TU Subject Heading]
Frostน้ำค้างแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
frostน้ำค้างแข็ง (ภาคเหนือเรียกว่าเหมยขาบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า แม่คะนิ้ง ) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guillotine was placed in the middle of the public square, icicles of blood still hanging on the blade.น้ำค้างแข็งสีเลือด ยังคงห้อยอยู่บนคมมีด พระเจ้าหลุยส์ที่16 ทรงถูกจับมัดและนำตัวไปที่นั่น 1911 (2011)
The northern reaches of Alaska, Siberia and Canada are mostly permafrost ground that has been frozen year-round for millennia.ถึงตอนเหนือของอลาสก้า ไซบีเรียและแคนาดา ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำค้างแข็งถาวร, พื้นดินที่ได้รับการแช่แข็ง ตลอดทั้งปีนับพันปี The World Set Free (2014)
Because the Arctic regions are warming faster than anywhere else on Earth the permafrost is thawing.มากกว่าที่ใดในโลก น้ำค้างแข็งถาวร จะละลาย The World Set Free (2014)
The thawing permafrost is releasing carbon dioxide and methane an even more potent greenhouse gas into the atmosphere.น้ำค้างแข็งถาวร ละลายก็คือการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทนก๊าซเรือน กระจกที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สู่ชั้นบรรยากาศ The World Set Free (2014)
The world's permafrost stores enough carbon to more than double the CO2 in the atmosphere.โลกร้านค้า น้ำค้างแข็งถาวร พอคาร์บอน ที่จะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ซีโอ2 ในชั้นบรรยากาศ ในอัตราที่เรากำลังจะไป The World Set Free (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำค้างแข็ง[n.] (nāmkhāngkhaeng) EN: frost   FR: givre [m] ; gelée blanche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frost[N] น้ำค้างแข็ง
hoarfrost[N] น้ำค้างแข็งที่จับอยู่ตามต้นไม้และพื้นดิน, Syn. white frost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cranreuch(คราน'รูซ) n. น้ำค้างแข็ง
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frosted(ฟรอส'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,มีน้ำแข็งเกิดขึ้น,ขาวโพลนคล้ายคราบน้ำแข็ง, Syn. frostbitten
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top