ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำคาวปลา

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำคาวปลา-, *น้ำคาวปลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำคาวปลา[N] amniotic fluid, Syn. น้ำคร่ำ, น้ำหล่อเลี้ยง, น้ำทูนหัว, น้ำเลี้ยง, Example: ยานี้จะช่วยขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอด, Thai definition: น้ำที่ขับถ่ายจากช่องคลอดภายหลังลูกคลอดแล้วประมาณ 3 - 4 วัน ปกติมีกลิ่นคาวเล็กน้อย
น้ำคาวปลา[N] slosh after washing fish, Syn. น้ำล้างปลา, Example: แมวคงได้กลิ่นน้ำคาวปลาที่พ่อใช้รดต้นไม้ เลยเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆ, Thai definition: น้ำล้างปลาที่มีเมือกและเลือดติด ใช้รดต้นไม้ให้งาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำคาวปลาน. นํ้าล้างปลาที่มีเมือกและเลือดติด ใช้รดต้นไม้ให้งาม, นํ้าล้างปลา ก็เรียก
น้ำคาวปลานํ้าที่ขับถ่ายจากช่องคลอดภายหลังคลอดลูกแล้วประมาณ ๓-๔ วัน ปรกติมีกลิ่นคาวเล็กน้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lochiaน้ำคาวปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lochioschesis; lochiostasisน้ำคาวปลาคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lochiostasis; lochioschesisน้ำคาวปลาคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lochiorrhagia; lochiorrhea; lochiorrhoeaน้ำคาวปลาไหลมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lochiorrhea; lochiorrhagia; lochiorrhoeaน้ำคาวปลาไหลมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lochiorrhoea; lochiorrhagia; lochiorrheaน้ำคาวปลาไหลมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lochiaน้ำคาวปลา [การแพทย์]
Lochia Rubraน้ำคาวปลาสีแดง [การแพทย์]
Lochia, Foul Smellน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น [การแพทย์]
Lochia, Foul Smellingน้ำคาวปลาที่มีกลิ่นเหม็น [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lochia[N] น้ำคาวปลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
悪露[おろ, oro] (n) น้ำคาวปลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top