ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่า-

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น่า, -น่า-, *น่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่า[AUX] should, See also: would rather, have better, Syn. ควรจะ, น่าจะ, ควร, Example: พิธีกรน่าพูดให้เกียรติแขกรับเชิญมากกว่านี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้าน. น้องชายหรือน้องสาวของแม่, เรียกผู้ที่มีวัยอ่อนกว่าแม่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sharona?ชาโรน่า Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Let go...เหอะน่า The Host (2006)
Come on.อย่าน่า The Heart of the Matter (2007)
Some.น่าจะ Masterpiece (2008)
Come on.เอาน่า The Final Destination (2009)
-What?มีน่า Some Kinda Love (2009)
Come on!เอาน่าDon't Walk on the Grass (2009)
Jenna.เจนน่า The Turning Point (2009)
- Yeah?ลีน่า หืม? Iwo Jima (2010)
No.ไม่เอาน่า Blowback (2010)
Shit!บ้าน่าSuper 8 (2011)
Creepy.น่าขนลุก Today I Do (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่า[v.] (nā) EN: should ; ought to   FR: devoir
น่า[adv.] (nā) EN: likely ; probably   FR: probablement ; vraisemblablement
น่า[v.] (nā) EN: worth doing ; merit ; deserve   FR: mériter ; valoir
น้า[n.] (nā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custard applen. ผลไม้ (ต้นไม้) จำพวกน้อยหน่า
mons pubisหัวเหน่า
preservative(พรีเซอ'วะทิฟว) n. ยากันบูด,ตัวสงวน,วัตถุกันเน่า adj. สงวน,กันบูด,กันเน่า
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า
tuna(n) ปลาทูน่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่าทำอะไรโง่ๆ น่า
Jetzt mach mal einen Punkt!อย่าล้อเล่นน่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top