ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าประณาม

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าประณาม-, *น่าประณาม*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culpable[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. blameworthy, blamable
opprobrious[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. reproachful, abusive, Ant. laudatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
reprehensible(เรพริเฮน'ซะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าดุ,น่าถูกต่อว่า,น่าประณาม,น่าจับผิด, See also: reprehensibility n. reprehensibly adv., Syn. culpable,blameworthy,remiss
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful

English-Thai: Nontri Dictionary
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
reprehensible(adj) เลวทราม,น่าลงโทษ,น่าตำหนิ,น่าประณาม
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top