ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่ากังวล

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่ากังวล-, *น่ากังวล*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's nothing to worry about.ไม่เห็นมีอะไรที่ต้องน่ากังวลกับมัน Pilot (2006)
Yes, you are worrying.ใช่,มันเป็นเรื่องที่น่ากังวล Death Note: The Last Name (2006)
If I don't, being linked to my beautiful bodies at work will be the least of my worries.ไม่งั้น การต้องทำงานกับผลงานศพสวยๆ ของผม จะกลายเป็นเรื่องน่ากังวลน้อยที่สุดไปเลย Waiting to Exhale (2007)
There's nothing to be done about it unless you wanna jump in for him.เค้าเป็นคนต่อไป ไม่มีอะไรน่ากังวล นอกจากแกจะโดดเข้าไปหาเค้า ใช่ไม๊ Funny Games (2007)
She said two officers might be in danger, but until we know who, we're not causing a panic.เธอบอกว่า มีเจ้าหน้าที่ 2 คน อาจตกอยู่ในอันตราย แต่จนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวล Saw IV (2007)
What if it's not something that's responsible for it, but someone?แม่รู้ว่านี่มันดูน่ากังวลนิดหน่อย Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
It's nothing to worry about.ไม่มีไรน่ากังวลหรอก Vamonos (2007)
THE PLAN SOUNDS GREAT,DOC. DON'T WORRY.ฟังดูดีนะคะคุณหมอ ไม่น่ากังวลอะไร Mother Said (2008)
What could be possibly be bigger than me ruining the chances of my sister getting married?อะไรจะน่ากังวลไปกว่า... การที่ผมทำลายโอกาสแต่งงานของพี่ล่ะ Chuck Versus the Marlin (2008)
Looks like we got a bogey.เหมือนว่าเราจะมีสิ่งที่น่ากังวล Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
- isn't necessarily our concern.ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเท่าไหร่ The Day the Earth Stood Still (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top