Search result for

น่อง

(62 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่อง-, *น่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่อง[N] calf, See also: calf of the leg, Example: เขาถูกหมากัดที่น่องเป็นรอยเขี้ยวเลย, Count unit: น่อง, ข้าง, Thai definition: กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้ง
น่องแน่ง[V] connect, See also: tangled with others, disorder, Thai definition: ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง
น่องสิงห์[N] lion-calf style, Syn. ลายน่องสิงห์, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่งมักเป็นส่วนขาหรือขอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้องน. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง, ลูกของอาหรือของน้า, เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง
น้องออกทีหลัง, มาทีหลัง, เช่น หมากทะลายน้อง มะพร้าวทะลายน้อง, คู่กับ ทะลายพี่
น้องลักษณนามใช้นับอายุไม้จำพวกไม้ไผ่ เช่น ไม้น้องเดียว คือ ไม้ที่มีอายุ ๒ ปี ไม้ ๒ น้อง คือ ไม้ที่มีอายุ ๓ ปี.
น้อง ๆว. จวนจะเป็น, ใกล้จะเป็น, เกือบจะเป็น, เช่น น้อง ๆ อธิบดีเข้าไปแล้ว.
น่องน. กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้ง.
น่องน. ชื่อไม้ต้นชนิด Antiaris toxicaria Leschen. ในวงศ์ Moraceae ยางมีพิษ ใช้ทำยางน่อง.
น่องสิงห์น. ชื่อลายชนิดหนึ่งมักประดับที่ส่วนหลังของขาโต๊ะ ตั่ง หรือตู้แบบขาสิงห์ หรือประดับริมหรือขอบ เช่นริมโต๊ะหรือกรอบรูป.
น้องเพลน. เรียกเวลาก่อนเพล ระหว่าง ๑๐ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา.
น่องแน่ง ๑น. เบี้ยสองเบี้ยที่กระดานคนเล่นหมากรุกไม่อยู่เรียงตากัน อยู่ทะแยงตากัน (ปรัดเล).
น่องแน่ง ๒ว. ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง, ผูกติดกันและห้อยแขวนอยู่ (ปาเลกัว), เช่น ให้เอามันผู้ลอบทำแก่ท่านนั้นมาจำน่องแน่ง เอาขึ้นขาหย่างประจารปลงลงทวนด้วยลวดหนัง ๓๐ ที (สามดวง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sura; calfน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calf; suraน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calfน่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With my thighs.ด้วยปลีน่องของหม่อมฉัน The Other Boleyn Girl (2008)
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง The Love Guru (2008)
Walking down#ทอดน่องเดิน# Marley & Me (2008)
The shoes were basic Zara.ถุงน่องถุงมือ The Girlfriend Experience (2009)
"Go to the pharmacy, get me a pair of black pantyhose.""ไปร้านขายยา ซื้อถุงน่องดำมาคู่นึง" Julie & Julia (2009)
You begin with a calf's foot, which I am in possession of thanks to my sainted husband, and you boil it until your kitchen smells Like a tannery.เริ่มจากน่องวัว ซึ่งต้องยกความดีความชอบให้สามีสุดที่รักของฉัน แล้วก็ต้มไป จนกว่าครัวจะมีกลิ่นเหมือนโรงงานฟอกหนัง Julie & Julia (2009)
- What is it now? - Not again. GOSSIP GIRL:แล้ว ถุงน่องของฉันล่ะ ? The Goodbye Gossip Girl (2009)
But the one on your calf might be third-degree,so what I'm gonna do--uh,hang on one second.แต่ตรงน่องเหมือนจะเป็นแผลไหม้ระดับ 3 เอ่อ... . I Saw What I Saw (2009)
He was complaining of calf pain, so we removed the cast, did a doppler,เขาบ่นถึง อาการปวดน่อง แล้วเราก็เอาเขามาดู วินิจฉัยอีกที Playing Cards with Coyote (2009)
Anti-embolism stockings can be purchased... oh,sue.ถุงน่องป้องกันเส้นเลือดอุดตัน หาซื้อได้จาก... โอ้.. Throwdown (2009)
That's right, professor slim calves.เป็นไงล่ะ ศาสตราจารย์น่องเพรียว Introduction to Statistics (2009)
I had two drumsticks. No, you didn't.ข้าว่าข้ามีน่องไก่สองอัน ไม่ ท่านไม่มี The Lady of the Lake (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่อง[n.] (nǿng) EN: calf   FR: mollet [m]
น้อง[n.] (nøng) EN: younger person   FR: cadet [m] ; cadette [f] ; personne plus jeune [f]
น้อง[n.] (nøng) FR: mademoiselle [f] ; jeune fille [f]
น้อง ๆ[n. exp.] (nøng nøng) EN: younger brothers ; younger sisters ; younger brothers and sisters   FR: jeunes frères [mpl] ; jeunes soeurs [fpl] ; jeunes frères et soeurs [mpl]
น้องชาย[n. prop.] (nøngchāi) EN: younger brother   FR: frère (cadet) [m] ; jeune frère [m]
น็องซี่[TM] (Nǿngsī) EN: Nancy   FR: Nancy ; AS Nancy [m]
น็องต์[TM] (Nǿngt) EN: Nantes   FR: Nantes ; FC Nantes [m]
น้องผัว[n. exp.] (nøng phūa) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother   FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]
น้องสะใภ้[n. exp.] (nøng saphai) EN: younger sister-in-law   FR: belle-soeur (cadette) [f]
น้องสาว[n. exp.] (nøngsāo) EN: younger sister   FR: soeur [f] ; sœur [f] ; soeur cadette [f] ; soeurette [f] (fam.) ; petite soeur [f] ; jeune soeur [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gam[N] ขา (โดยเฉพาะของผู้หญิง), See also: น่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
dandern. ขี้รังแค,ความโกรธ,ความเดือดดาล v. เดินทอดน่อง
fibula(ฟิบ'บิวละ) n. กระดูกน่อง., See also: fibular adj.
half-slacksn. กางเกงครึ่งน่อง
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่
midi- "ครึ่งน่อง","ครึ่งขาอ่อน"
promenade(พรอมมะเนด') n. การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง,การเดินแสดงตัว,งานเต้นรำ vt. เดินเล่น,เดินทอดน่อง vi. เดินเล่น,เดินทอดเล่น,เดินพาเหรดในงานเต้นรำ, See also: promanader n., Syn. walk,saunter
saunter(ซอน'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหยลอยชาย., Syn. promenade,stroll
shaft(ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่

English-Thai: Nontri Dictionary
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
buskin(n) รองเท้าบูทยาวถึงน่องหรือหัวเข่า
calf(n) ลูกวัว,ลูกแหง่,น่อง
idle(vt) เดินทอดน่อง,ปล่อยเวลา,อยู่ว่าง
promenade(n) การเดินทอดน่อง,การเดินเล่น,การเดินเอื่อยเฉื่อย
promenade(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,นำออกเดิน
saunter(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย
spinet(n) จ้องหน่อง,พิณ
stalk(vi) เดินทอดน่อง,เดินกรีดกราย,ย่างสามขุม,ย่อง
stroll(n) การเดินเตร่,การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脹脛[ふくらはぎ, fukurahagi] (n ) น่องขา

German-Thai: Longdo Dictionary
Wade(n) |die, pl. Waden| น่อง
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top