Search result for

นึก

(82 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นึก-, *นึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นึก[V] consider, See also: think, bring to mind, Syn. คิด, ตรึกตรอง, ครุ่นคิด, ขบคิด, Example: เธอต้องนึกให้ดีๆ ว่าครอบครัวให้อะไรกับเธอบ้าง
นึกดู[V] recall, See also: consider, ponder, reflect, Syn. ไตร่ตรอง, คิด, ตรึกตรอง, คิดดู, ทบทวนดู, Example: ลองนึกดูซิว่าวันนี้ได้ทำความดีไปบ้างหรือยัง
นึกคิด[V] consider, See also: think out, reason about, ponder, Syn. คิด, ใคร่ครวญ, พิจารณา, Example: คนเราควรจะนึกคิดได้เองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
นึกถึง[V] think of, See also: remember, regard, Syn. คิดถึง, ระลึกถึง, รำลึกถึง, Example: ฉันอาจจะนึกถึงแฟนเก่า แต่ความรู้สึกก็ไม่วาบหวามใจเหมือนแต่ก่อน
นึกถึง[V] think of, See also: call to mind, Syn. นึกไปถึง, คิดถึง, Example: เมื่อพูดถึงจอภาพวีจีเอส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่จอภาพแบบวีจีเอคัลเลอร์เท่านั้น
นึกฝัน[V] imagine, See also: dream, fancy, think, have an idea about, Syn. ฝัน, จินตนาการ, คิดฝัน, Example: พวกเรานึกฝันว่าจะได้ไปเที่ยวเมืองเวนิชสักครั้ง
นึกออก[V] recall, See also: recollect, remember, recognize, Syn. นึกได้, คิดได้, จำได้, Example: เขาเพิ่งนึกออกว่าเขาเคยมาที่นี่กับใครเมื่อ 10 ปีก่อน
นึกได้[V] recall, See also: remember, recollect, bring to mind, bring back, Syn. จำได้, นึกออก, Example: เธอนึกได้ว่าเธอยังไม่ได้ซื้อของตามที่แม่สั่งเลย
นึกไว้[V] expect, See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise, Syn. คิดไว้, หวังไว้, Example: ผลตอบรับของสินค้าตัวใหม่ไม่ได้เป็นตามที่เจ้าของนึกไว้
นึกย้อน[V] recall, See also: recollect, bring to mind, bring back, Syn. คิดย้อน, รำลึก, หวนคิด, Example: ตัวละครนึกย้อนกลับไปสมัยที่เป็นเด็กซนอยู่ในสวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นึกก. คิด เช่น นึกถึงความหลัง นึกถึงอนาคต นึกไม่ถึง, คิดขึ้นมาในฉับพลัน เช่น นึกขึ้นมาได้.
นึกคิดก. คิดใคร่ครวญ.
นึกดูก. ตรึกตรอง.
นึกถึงก. ระลึกถึง.
นึกออกก. ระลึกขึ้นมาได้.
นึกเห็นก. นึกเอาเองว่าเห็นไปต่าง ๆ นานา.
นึกไม่ถึงก. คาดไม่ถึง, ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้น, เช่น รู้ว่าเขาจะเข้ามาทำงานด้วย แต่ก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะมาเป็นสายให้โจร.
คิดนึก เช่น คิดละอาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, uh, good luck with the guiltless rich.งั้น อืม โชคดีกับเด็กที่รวยไม่มีสำนึกนะ Chuck in Real Life (2008)
I thought you were pretending to be nate.ฉันนึกว่าคุณแกล้งทำตัวเป็นเนทซะอีก Chuck in Real Life (2008)
I just realized that i-i do know aaron.-ฉันเพิ่งจะมานึกได้ว่าฉัน.. ฉันรู้จักกับแอรอน There Might be Blood (2008)
I don't understand. I thought she liked ice cream and magicฉันไม่เข้าใจ ฉันนึกว่าหล่อนชอบ ไอศครีม กับมายากล There Might be Blood (2008)
Sorry. Thing about a caf? - people weirdly want service.โทษที เกี่ยวกับร้านอาหารแล้ว คนจะนึกถึงบริการ There Might be Blood (2008)
When she realized she couldn't ride this thoroughbred,เธอนึกได้ว่า ไม่คู่ควรกับชั้นสูงอย่างฉัน There Might be Blood (2008)
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
Oh, good. I thought you were an idiot.โอ เยี่ยม นึกว่ากำลังทำตัวงี่เง่า Not Cancer (2008)
You called thirteen a moron for thinking it was drugs.คุณเตือน 13 ให้นึกถึงศีลธรรมที่\ จะว่าเขาเสพยา ช่ายยย... Adverse Events (2008)
You almost made it the whole day.นึกว่าจะเสียเวลาทั้งวัน Adverse Events (2008)
Now make the wish again.นึกคำอธิฐฐานอีกครั้ง Birthmarks (2008)
I always imagined she'd have a sex swing in the living room.นึกไว้เสมอ เธอเคยสวิงกิ้ง ในห้องนั่งเล่น Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall   FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกขึ้นได้[v. exp.] (neuk kheun dāi) FR: se souvenir de ; se rappeler ; venir à l'esprit
นึกคิด[v. exp.] (neuk khit) EN: consider ; think out ; reason about ; ponder   
นึกดู[v. exp.] (neuk dū) EN: recall ; consider ; ponder ; reflect   
นึกดูก่อน[v. exp.] (neuk dū køn) EN: let me think   
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; regard ; call to mind   FR: penser à ; se souvenir de ; songer à
นึกฝัน[v. exp.] (neuk fan) EN: imagine ; dream ; fancy ; think ; have an idea about ; daydream   FR: imaginer
นึกย้อน[v. exp.] (neuk yøn) EN: recall ; recollect ; bring to mind ; bring back   
นึกว่า[v. exp.] (neuk wā) FR: imaginer que ; croire que ; se figurer que ; penser que ; présumer que
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire   

English-Thai: Longdo Dictionary
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burst on[PHRV] จำได้ทันที, See also: นึกได้ในใจทันที, Syn. dawn on
burst upon[PHRV] จำได้ทันที, See also: นึกได้ในใจทันที, Syn. dawn on
conceive as[PHRV] คิดว่าเป็น, See also: นึกว่าเป็น
conceive of[PHRV] มีความคิดเกี่ยวกับ, See also: นึกถึง, เกิดขึ้นในใจ
direct one's attention to[IDM] นึกถึง, See also: จัดการ, ดำเนินการ, Syn. draw to
enter one's mind[IDM] คิดออก, See also: นึกได้
fancy[VT] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose
fantasise[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
fantasise[VT] สร้างจินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝันถึง, Syn. dream, imagine
fantasize[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
airtight(-ไททฺ) adj. ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
aside(อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก.
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ,เกิดขึ้นอย่างอิสระ,เป็นกลไก,ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex)
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
conjugate(vt) ผันคำกริยา,รวมกัน,เชื่อม,ผนึก
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: นึกขึ้นมาได้
思い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: นึกขึ้นได้ English: to recall
思われる[おもわれる, omowareru] Thai: นึกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน
Umschlag(n) |der, pl. Umschläge| ซองที่ปิดผนึกได้ เช่น Briefumschlag ซองจดหมาย, See also: Related: Hülle
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก , See also: S. wesentlich, viel,
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ
vorstellbar(adj) ที่จินตนาการได้, ที่เห็นภาพได้, ที่พอนึกออก เช่น Es ist vorstellbar, daß er sich nur ein einziges Mal gemeldet hat. , See also: A. unvorstellbar,
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง

French-Thai: Longdo Dictionary
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top