Search result for

นิสิต

(23 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิสิต-, *นิสิต*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กองกิจการนิสิตStudent Affairs

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิสิตน. ผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตศิษย์ที่เล่าเรียนอยู่ในสำนัก, ผู้อาศัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Externนิสิตแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Kegs for a Cause" semiformal, like, a bazillion years ago?ไปงานการกุศลของหอนิสิตหญิง เมื่อโกฐล้านปีก่อนไม่ใช่รึ Bride Wars (2009)
How could the ever so upright Scholar Lee Sun Joon resort to jealousy?ทำไมนิสิตที่ตรงอย่าง ลีซุนจูนต้องอิจฉา? Sungkyunkwan Scandal (2010)
- What, are you in a fraternity?- ยังเป็นนิสิตรึไง Crazy, Stupid, Love. (2011)
- I'm asking a question.- ผมถามคุณอยู่ คุณเป็นนิสิตเหรอ Crazy, Stupid, Love. (2011)
Millions of dollars being showered on poets, literary theorists and students of gender studies.เงินนับล้านถูกประเคนไปให้นักกวี นักทฤษฎีด้านวรรณกรรม และนิสิตด้านเพศสภาพศึกษา The Benefactor Factor (2011)
Diversity looks good on an application for grad school.ความหลากหลายทางการดำรงชีวิตของนิสิตจบใหม่ Safety Not Guaranteed (2012)
Right, and when Maggie describes you as a petite coed named Amy?ใช่ แล้วพอตอนที่แม็กกี้บอกว่า คุณเป็นนิสิตตัวเล็กๆที่ชื่อเอมี่ล่ะ? Single Fright Female (2012)
Yeah, Sir. Seo Jiwoo. Sophomore, department of inorganic engineering.ผมชื่อโซจีวู นิสิตปี 2 คณะวิศกรรมเคมีอนินทรีย์ A Muse (2012)
My kid sister, Heather. She's a freshman at U-Dub.เฮทเตอร์ น้องสาวฉันเอง เธอเป็นนิสิตใหม่ที่มหาวิทยาลัยดั๊บ Hollow Man II (2006)
- All a student need is a student ID.- นักศึกษามีแค่บัตรนิสิตก็พอ A Good Day to Have an Affair (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิสิต[n.] (nisit) EN: undergraduate ; college student   FR: étudiant [m]
นิสิต[n.] (nissitā) EN: undergraduette   FR: étudiante [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
collegian(คะลี'เจียน) n. นิสิตมหาวิทยาลัย
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
freshman(เฟรช'เมิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นิสิตใหม่,นักศึกษาปีที่1,มือใหม่., See also: freshmanship n. -pl. freshmen

English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
collegian(n) นิสิต,นักศึกษา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top