Search result for

นิทาน

(73 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิทาน-, *นิทาน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิทานน. เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป
นิทานเหตุ เช่น โรคนิทาน
นิทานเรื่องเดิม เช่น วัตถุนิทาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conteนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
taleนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parableนิทานคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Märchen; folk taleนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk tale; Märchenนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
exemplumนิทานนิทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabliauนิทานฟาบลีโย [ฟา-บฺลี-โย] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conte dévotนิทานศรัทธา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
apologue; fableนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fableนิทานคติธรรม
นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง

อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย

ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Folk taleนิทานพื้นบ้าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Allegoriesนิทานเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Buddhist parablesนิทานคติธรรมทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Children's storiesนิทานสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's stories, Englishนิทานอังกฤษสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's stories, Germanนิทานเยอรมันสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's stories, Japaneseนิทานญี่ปุ่นสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's stories, Thaiนิทานไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone starts telling' us fairy tales and we're listenin'!คนเริ่ม tellin 'เรานิทานและเรากำลัง listenin'! 12 Angry Men (1957)
You listen to some fairy tales. You start getting through to these old ladies.คุณฟังบางนิทาน คุณเริ่มได้รับผ่านไปยังหญิงชราเหล่านี้ 12 Angry Men (1957)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Storytellersผู้ที่แสดงเป็นนักเล่านิทาน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We expect only the best tales of youเราหวังว่านิทานที่ดีที่สุดเท่านั้นของคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Another fairy tale.นิทานอีกสักเรื่อง An American Tail (1986)
Oh, fairy tales!โอ้ ในนิทานน่ะเหรอ ! An American Tail (1986)
She treats me like a wicked stepmother in a fairy story no matter what I say.แกทำอย่างกับฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ร้ายกาจ / ในนิทาน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร Labyrinth (1986)
You want a story, huh?อยากฟังนิทานเหรอ? Labyrinth (1986)
Not one couple in a century has that chance, no matter what the storybooks say.ก็ไม่มีคู่ไหนในศตวรรษนี้ได้รับโอกาสเช่นนั้นหรอก ไม่สำคัญว่านิทานจะกล่าวไว้อย่างไร The Princess Bride (1987)
Instead of Mother Goose, I was put to bed to stories of Babe Ruth,แทนที่จะเล่านิทานให้ผมฟังก่อนนอน Field of Dreams (1989)
I've heard this bedtime story before.ผมเคยได้ยินเป็นนิทานก่อนนอนมาก่อน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable   FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
นิทานคำกลอน[n. exp.] (nithān khamkløn) EN: tale in verse   
นิทานปรัมปรา[n. exp.] (nithān paramparā) EN: myth ; legend ; fable   FR: vieux conte [m]
นิทานพื้นบ้าน[n. exp.] (nithān pheūnbān) EN: folktale ; regional folktale   FR: légende populaire [f]
นิทานสองภาษา[n. exp.] (nithān søng phāsā) EN: bilingual story   FR: récit bilingue [m]
นิทานอีสป[n. exp.] (nithān Īsop) FR: fables d'Ésope [f]
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า [xp] (nithān reūang nī søn hai rū wā) EN: this story teaches that   FR: cette histoire enseigne que
นิทานเรื่องผี[n. exp.] (nithān reūang phī) EN: ghost stories   FR: histoire de fantômes [f]
นิทานเวตาล[n. exp.] (nithān wētān) EN: the twenty-five tales of Vetala ; Vikramaditya and the Vampire   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allegory[N] นิทานเปรียบเทียบ
fable[N] นิทาน, See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก, Syn. traditional short story
fit[N] นิทาน, See also: โคลง, เพลง, Syn. song, ballad, story
folk tale[N] นิทานชาวบ้าน, See also: นิทานพื้นบ้าน
legend[N] ตำนาน, See also: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา, Syn. fable, myth, saga
myth[N] นิทานปรัมปรา, See also: ตำนาน, Syn. legend, fable
parable[N] เรื่องสั้นที่สั่งสอนศีลธรรม, See also: นิทานสุภาษิต, Syn. fable, moral story
tale[N] นิทาน, See also: นิยาย, Syn. story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน,เกี่ยวกับนิทาน
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
featuretten. ภาพยนตร์นิทานสั้น ๆ
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fable(vi,vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน
lore(n) ความรู้,เรื่องเก่า,นิทาน,นิยาย,เรื่องเล่า,ตำนาน,บทเรียน
tale(n) การนับ,เรื่องราว,นิทาน,เรื่องเล่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
メルヘン[めるへん, meruhen] นิทาน เรื่องเล่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top