ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นาย.

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นาย.-, *นาย.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You...!นาย... Eiga: Kurosagi (2008)
You-นาย... Bullet Points (2011)
You're from Baker?นาย... มาจากเบเกอร์เหรอ ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If you were with Sibley then you were...ถ้านายยู่กับซิบลีย์ แสดงว่านาย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So, 1, 100 men went into the water 316 men come out.สรุปว่าทหารตกทะเล 1,100 นาย... รอดมา 316 Jaws (1975)
But blood from one of you things won't obey when it's attacked.เอาละ , กลับไปที่เดิม, ของนาย. The Thing (1982)
we've been expecting you.- หวังว่าพวกนาย... Spies Like Us (1985)
You...นาย... An American Tail (1986)
We know how much the store means to you, ma'am but, 10 percent is better than bankruptcy.เราทราบว่าห้างนี้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนครับ คุณนาย... ...แต่! ได้ 1 ใน 10 ก็ยังดีกว่าล้มละลายนะครับ Mannequin (1987)
All I have to do is divine from what I know of you.สิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เดาจากสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับนาย... The Princess Bride (1987)
Tetsuo, are you...เท็ตสึโอะ นั่นนาย... . Akira (1988)
Why, you...ทำไม นาย... Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาย...[n.] (Nāi ...) EN: Mister ... ; Mr ...   FR: Monsieur ... ; M. ...

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divination(ดิฟวะเน'เชิน) n. การพยากรณ์,การทำนาย., See also: divinatory adj.
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
presage(เพรส'ซิจฺ) n. ลาง,ลางสังหรณ์,เครื่องแสดง,คำพยากรณ์,คำทำนาย. vt. บอกลาง,เป็นเครื่องแสดง,พยากรณ์,ทำนาย. vi. ทำนาย.
prophesy(พรอฟ'ฟิซี) vt. ทำนาย,พยากรณ์,บอกล่วงหน้า. vi. เป็นลาง,ทำนาย., See also: prophesiable adj. prophesier n., Syn. predict,foretell,augur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top