ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นายบ้าน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นายบ้าน-, *นายบ้าน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โภคิน, โภคีนายบ้าน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, you absorb all these abilities you find, yeah?ฟังนะ,คุณเป็นคนที่ถูกตั้งให้ ระเบิดฉันและทุกคนในเมืองนี้ ถ้าฉันไม่สามารถทำให้นายบ้านแตกได้ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
What happened? Don't tell me that hick gave you scabies.เกิดอะไรขึ้น อย่าบอกฉันนะว่า นายบ้านนอกคนนั้นเอาโรคหิดมาติดเธอ ? The Wrath of Con (2009)
what's the country bumpkin doing up on stage?นายบ้านนอกไปทำอะไรบนเวที Love in Disguise (2010)
The lady I clean for caught her son shaving his privates on something called "Chat Roulette."คุณนายบ้านที่ฉันทำความสะอาด เธอจับได้ว่าลูกชายแอบโกนขนส่วนตัว ผ่านทางที่เขาเรียกกันว่า "แชทรูเล็ต" The Sniffles (2010)
You can't go and tell these guys that, they'll think you've lost your bloody mind.พูดแบบนี้ได้ไง ลูกน้องจะคิดว่า เจ้านายบ้าน่ะสิ The Green Hornet (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top