Search result for

นาง

(87 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นาง-, *นาง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นางสาว[นาง-สาว] (n vi vt modal verb ) คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิง
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (n phrase ) Work Development with Quality Management System and Productivity

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
นางเงือก (n ) マーメイド、人魚

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาง[N] Mrs., See also: mistress, madame, Example: นางสมหญิงถูกโจรงัดแงะบ้านเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิงผู้มีสามีแล้ว
นาง[N] woman, See also: lady, damsel, Syn. ผู้หญิง, Example: นางในฝันของเขาต้องเป็นผู้หญิงผมยาว, Count unit: นาง
นางชม[N] passion fruit, See also: passion flower, Olax scandens Roxb., Syn. นางจุม, กะทกรก, Example: ในสวนหลังบ้านมีนางชมอยู่ต้นหนึ่ง, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax scandens Roxb. ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่างๆ ใบรูปไข่หรือรีๆ ดอกเล็กขาวๆ อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่องๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป
นางใน[N] lady-in-waiting, See also: maid of honour, lady-court, Syn. นางกำนัล, นางพระกำนัล, นางข้าหลวง, Example: คุณป้าเป็นนางในรับใช้เชื้อพระวงศ์อยู่ในวัง, Count unit: คน, Thai definition: นางพนักงานฝ่ายในคอยรับใช้เจ้านาย
นางรำ[N] Thai folk dancer, See also: dancing girl, Example: นางรำกำลังรำแก้บนหน้าศาลพระพรหม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้แสดงการร่ายรำ
นางรำ[N] species of plant, See also: telegraph plant, Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Codariocalyx motorius Ohashi ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ใบคู่ล่างเล็กกว่าและกระดิกไหวไปมาได้
นางงาม[N] beauty queen, See also: beautiful woman, Syn. สาวงาม, Example: พี่สาวของเขาได้เป็นนางงามประจำจังหวัดเมื่อปีที่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: หญิงสาวที่ชนะการประกวดความงาม
นางนวล[N] sea gull, See also: gull, Syn. นกนางนวล, Example: บริเวณสถานตากอากาศบางปูมีนกนางนวลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกน้ำในวงศ์ Laridae มี 2 วงศ์ย่อย คือ นางนวลใหญ่ และนางนวลแกลบ ในวงศ์ย่อย Sterninae
นางพญา[N] queen, See also: monarch, crown, empress, Syn. ราชินี, นางท้าว, Ant. พญา, Example: เมียเขาสวยสง่ายังกับเป็นนางพญาผู้น่าเกรงขาม, Count unit: องค์, Thai definition: นางผู้เป็นใหญ่
นางฟ้า[N] angel, See also: fairy, goddess, Syn. เทวนารี, นางสวรรค์, เทพธิดา, นางอัปสร, Ant. เทวดา, เทพบุตร, Example: พระอินทร์ทรงมีนางฟ้าเป็นบาทบริจา, Count unit: องค์, Thai definition: นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นางน. คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิง เช่น นางฟ้า นางบำเรอ นางละคร นางพระกำนัล
นางคำแทนชื่อหญิง เช่น นางก็ร้อยพวงมาลัย
นางคำนำหน้าชื่อหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรส แต่หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วจะใช้คำนำหน้าชื่อว่า นางสาว ต่อไปก็ได้
นางคำนำหน้าชื่อภรรยาที่เรียกตามราชทินนามของสามีที่มีบรรดาศักดิ์ตํ่ากว่าพระยาลงมา เช่น นางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก)
นางคำเรียกหรือคำนำหน้าชื่อหญิงที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือน่ารังเกียจเป็นต้น เช่น นางแพศยา มักออกเสียงสั้นว่า นัง เป็น นังแพศยา
นางคำเรียกสัตว์ตัวเมียโดยสุภาพ เช่น นางช้าง นางม้า
นางใช้แทนคำว่า อี ที่เป็นพยางค์ต้นของบางคำเพื่อความสุภาพ เช่น หอยนางรม นกนางแอ่น ตุ่มนางเลิ้ง (ดู อี)
นางชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์เรวดี มี ๑๖ ดวง เห็นเป็นรูปผู้หญิงท้อง, ดาวปลาตะเพียน ก็เรียก.
นางน. คำนำหน้าชื่อเพลงไทย เช่น นางครวญ นางนาค นางนก.
นางดู ปลาแดง ใน ปลา ๑.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonnadeนางจรัล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call girlนางทางโทรศัพท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
midwifeนางผดุงครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]
Models (Persons)นางแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bitch.นางมาร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
As I live and breathe, a fairy!เรามีชีวิตอยู่และหายใจ, นางฟ้า! Pinocchio (1940)
- Yes, the Blue Fairy came--ใช่สีฟ้านางฟ้ามา Pinocchio (1940)
- The Blue Fairy? - Uh-huh.เดอะบลูนางฟ้า? Pinocchio (1940)
- What'll she say?นางฟ้า! สิ่งที่เธอจะพูด? Pinocchio (1940)
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า Pinocchio (1940)
Luckier still, the Kapos have a brothel.โชคยังดี ที่ คาโปว มีซ่องนางโลม Night and Fog (1956)
Remarkab/e Mrs...Remarkab / อีนาง ... 12 Angry Men (1957)
Mrs Bainbridge. The Remarkab/e Mrs Bainbridge.นางเบนบริดจ์ Remarkab / อีนางเบนบริดจ์ 12 Angry Men (1957)
I saw that. It's called The Amazing Mrs Bainbridge.ผมเห็นว่า มันเรียกว่าน่าแปลกที่นางเบนบริดจ์ 12 Angry Men (1957)
Yes. The Amazing Mrs Bainbridge.ใช่ น่าแปลกที่นางเบนบริดจ์ 12 Angry Men (1957)
Who was in The Amazing Mrs Bainbridge?ที่อยู่ในความมหัศจรรย์นางบริดจ์? 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาง [n.] (nāng) EN: Mrs ; woman ; lady   FR: madame [f] ; Mme
นาง [n.] (nāng) EN: woman ; lady ; damsel ; girl   FR: dame [f] ; femme [f]
นาง [pr.] (nāng) EN: she ; her   FR: elle
นางงาม[n.] (nang-ngām) EN: beauty queen ; beautiful woman   FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]
นางนม[n.] (nāng-nom) EN: wet nurse   FR: nourrice [f]
นางนวล[n.] (nāng-nūan) EN: sea gull ; gull   FR: mouette [f]
นางบำเรอ[n.] (nāng bamroē) EN: mistress   FR: maîtresse [f] ; amante [f]
นางพญา[n.] (nāng-phayā) EN: queen   FR: reine [f]
นางพยาบาล[n.] (nāng phayābān) EN: nurse ; sister   FR: infirmière [f] ; soignante [f]
นางฟ้า[n.] (nāngfā) EN: fairy ; angel ; goddess   FR: fée [f] ; ange [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angel[N] เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
bathing beauty[N] ผู้ชนะการประกวดนางงาม, See also: นางงาม, Syn. beauty queen
beauty queen[N] นางงาม, Syn. Miss World
call girl[N] หญิงขายบริการที่ใช้โทรเรียกทางโทรศัพท์, See also: นางทางโทรศัพท์
cover girl[N] นางแบบที่ขึ้นหน้าปกนิตยสาร
dame[N] นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ), See also: คุณนาย
dryad[N] นางไม้
elf[N] เทพยดา, See also: นางไม้, ภูต, Syn. fairy, sprite
fairy[N] นางฟ้า, See also: เทพธิดา, Syn. elf, spirit
fay[N] เทวดาหรือนางฟ้า, See also: นางฟ้า, ภูต, Syn. elf, pixie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amah(อา' มะ, แอม' มะ) n. นางพยาบาล, คนใช้หญิง (nurse, maidservant)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
armadillo(อาร์มะดิล'โล) n. ตัวนิ่ม,ตัวนางอาย
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
baronetn. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าบารอนแต่เหนืออัศวิน
call girln. นางทางโทรศัพท์,โสเภณี
calypso(คะลิพ'โซ) n. จังหวะคาลิพโซ,นางฟ้าในนวนิยาย
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
CALL call girl(n) นางทางโทรศัพท์
cavalier(n) ทหารม้า,ขุนนาง
chevalier(n) ขุนนาง,อัศวิน,ทหารม้า
chivalric(adj) อย่างขุนนาง,อย่างอัศวิน,กล้าหาญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lady in waiting (n) นางสนองพระโอษฐ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
看護婦[かんごふ, kangofu] (n) นางพยาบาล

German-Thai: Longdo Dictionary
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาษาอังกฤษ)
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก

French-Thai: Longdo Dictionary
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top