ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นั่งคร่อม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นั่งคร่อม-, *นั่งคร่อม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which do you ride, sidesaddle or astride?เเล้วคุณขี่ท่าไหนล่ะ เเบบนั่งข้างหรือนั่งคร่อม Rebecca (1940)
I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and... afterwards, how we'd watch till the sun came up.ฉันจำได้ว่าคุณเคยกอดฉันยังไง ฉันนั่งคร่อมหน้าคุณแล้วบิดไปมายังไง หลังจากนั้น เราดูกันจนตะวันขึ้นยังไง Airplane! (1980)
Mr Hill says the police sat astride him and put a gun in his mouth.นายฮิลล์กล่าวว่าตำรวจนั่งคร่อมเขา และวางปืนในปากขอ? In the Name of the Father (1993)
It's either answer phones for the rest of her life or straddle some guy in hopes of getting married.เธอยกหูโทรศัพท์ตลอดชีวิตของเธอ หรือไม่ก็นั่งคร่อมผู้ชายที่หวังว่าจะได้แต่งงานด้วย Caught (2013)
Are you gonna go over to his house and straddle him while he's passed out and rub some ointment on chest?และนั่งคร่อมเขา ระหว่างที่เขาสลบอยู่ และไปถูขี้ผึ้งบนอกเขาเหรอ? Guilty Pleasures (2013)
Suck a wiener, sit and spin."ไปดูดไอ้ปู๋ นั่งคร่อมขย่มตอ The Interview (2014)
... "Suck a wiener, sit and spin."- ฮ่าๆ "ไปดูดไอ้ปู๋ นั่งคร่อมขย่มตอ The Interview (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นั่งคร่อม[v. exp.] (nang khrǿm) EN: sit astride   FR: s'asseoir à califourchon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astride[PREP] คร่อม, See also: นั่งคร่อมบน
astride[ADV] นั่งคร่อม, Syn. astraddle
bestride[VT] นั่งหรือยืนคร่อม, See also: นั่งคร่อม, ข้าม, Syn. straddle
spraddle[VT] นั่งกางขา, See also: นั่งคร่อม, Syn. straddle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
straddle(สแทรด'เดิล) vi. ถ่างขา,ยืนกางขา,นั่งกางขา,นั่งคร่อม,คร่อม. vt. ถ่างขา,สนับสนุนทั้งสองข้าง,เหยียบเรือสองแคม. n. การถ่างขา,การกางขา,การเดินหรือนั่งกางขา,ระยะถ่าง,ระยะกาง,ระเบิดติดกันเป็นแฉก,การยิงติด กันเป็นแฉก -straddler n., See also: straddlingly

English-Thai: Nontri Dictionary
straddle(vi) กางขา,ถ่างขา,นั่งคร่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top