ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นัดยา

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นัดยา-, *นัดยา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา นัดยา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *นัดยา*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นัด ๒ก. เป่าหรือสูดให้วัตถุที่เป็นผงอย่างยานัตถุ์เข้าในจมูก เช่น นัดยานัตถุ์.
ยานัตถุ์น. ผงละเอียดที่ปรุงขึ้นจากใบยาสูบหรือวัตถุใด ๆ สำหรับนัดโดยเป่าหรือสูดเข้าจมูก, เรียกกิริยาเช่นนั้น ว่า นัดยานัตถุ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, after the bachelor party, me, the Duke, needed a few penicillin shots so he could safely consummate the marriage.แน่นอนหลังจากงานปาร์ตี้สละ โสดที่ฉันดยุค จำเป็นต้องมีการนัดยาปฏิชีวนะ ไม่กี่เพื่อให้เขาสามารถ ได้อย่างปลอดภัยบรรลุการ แต่งงาน The Wolf of Wall Street (2013)

English-Thai: Nontri Dictionary
snuff(vt) ดม,นัดยา,สูดยา,เป่ายานัตถุ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top