ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักเลียนแบบ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักเลียนแบบ-, *นักเลียนแบบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A copycat.นักเลียนแบบ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
A copycat.นักเลียนแบบ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
Copycat.นักเลียนแบบ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
And then, copycat or not...หลังจากนั้น มีนักเลียนแบบ หรือไม่มี Year's End (2012)
Great. A copycat.เยี่ยมเลย พวกนักเลียนแบบ Out of Control (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเลียนแบบ[n.] (nak līenbaēp) EN: copycat   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top