ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นอนตาย

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอนตาย-, *นอนตาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนตาย[V] die, See also: become dead, Syn. ตาย, Example: แม่เฒ่านอนตายอยู่ในกระท่อมโดยที่ไม่มีลูกหลานสักคนมาดูใจ, Thai definition: นอนสิ้นใจไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snow White lies dead in the forest.หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sleeping Death.นอนตาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง Night and Fog (1956)
I knew I could die in peace.ผมรู้ว่าจะนอนตายตาหลับ Gandhi (1982)
She thought, "Better not die next to my babies.เธอคิดว่า อย่ามานอนตายข้างๆลูกดีกว่า The Joy Luck Club (1993)
And most of all, we have a beautiful young woman and her lover lying dead in each other's arms.และส่วนใหญ่ของทั้งหมด เรามีหญิงสาวที่สวยงามและคนรักของเธอ นอนตายในอ้อมแขนของกันและกัน The Shawshank Redemption (1994)
But I did see this homeless woman who froze to death once... just laying there on the sidewalk.แต่ฉันเคยเห็นผู้หญิงเร่ร่อนหนาวตายครั้งหนึ่ง เธอนอนตายอยู่ตรงฟุตบาท American Beauty (1999)
That bitch lying dead in the hospital saidนังตัวดี ที่นอนตายอยู่ที่โรงพยาบาลนั่น หล่อนบอกว่า Failan (2001)
You might be in the room that you die in.คุณอาจอยู่ในห้องที่คุณจะต้องนอนตาย Saw (2004)
So are you going to watch yourself die today, Adam?คุณกำลังจะได้เห็นตัวเองนอนตาย ในวันนี้สินะ อดัม? Saw (2004)
I saw a guy lying there with an ankle holster, so I took the gun, thought it might come in handy.ผมเห็นเขานอนตายพร้อมกับซองปืนติดข้อเท้า ก็เลยหยิบปืนมา คิดว่ามันอาจใช้ประโยชน์ได้ Pilot: Part 2 (2004)
I'm gonna go with my badge held high and then to my house justified... because it's my life.ผมจะนอนตายกอดเหรียญกล้าหาญของผม แล้วจากนั้นเพื่อเป็นเกียรติแด่วงค์ตระกูลของผม... เพราะมันเป็นชีวิตของผม Mr. Monk Gets Fired (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repose[VI] นอนตาย, Syn. lie dead

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย,การนอนตาย
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top