Search result for

นสพ

(19 entries)
(0.2563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นสพ-, *นสพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นสพ.[N] newspaper, Syn. หนังสือพิมพ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then there are openings in his ads, right?งั้นมันก็ลงนสพ.อะดิ ว่าเค้าโดนจับได้อะ Scandal Makers (2008)
Have you seen today's paper?เห็น นสพ. วันนี้หรือยัง The Love Guru (2008)
By the end, wiretapping students and breaking into journalists' homes was beginning to sound like a rational response.ในที่สุด นักเรียนอัดเทป และการโผล่เข้าไปในบ้านหนัง นสพ. เริ่มต้นราวกับว่า มีการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล Frost/Nixon (2008)
We're gonna make them choke on our continued success, our continued headlines, our continued awards and power and glory!ต้องทำให้พวกมันสำลักจาก ความสำเร็จต่อเนื่องของเรา พาดหัวนสพ.ต่อเนื่อง ได้รับรางวัลต่อเนื่อง และอำนาจ และชื่อเสียง! Frost/Nixon (2008)
I want you to direct the most trusted person you have in the Immigration Service that they are to look over all the activities at the Los Angeles Times.ผมอยากให้นายไปหาคน ที่เชื่อใจได้มากที่สุด ในกองตรวจคนเข้าเมือง นั่น ที่พวกเขามองหากิจกรรม ใน นสพ.ลอสแองเจิลลีสไทม์ Frost/Nixon (2008)
You don't know? He's in all the papers ...began this traditionไม่รู้เลยหรือเขาอยู่บนหน้านสพทุกฉบับ Invitation Only (2009)
"if you agree to my terms, Take out a personal ad In the michigan post.""ถ้าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ ลงโฆษณาใน นสพ.มิชิแกน โพสต์" Omnivore (2009)
I'm sure you've read about this in the school paper.คุณคงเคยอ่าน นสพ.โรงเรียน ฟินน์กับหนู คบกันอยู่ Showmance (2009)
You can't do that. My performance will stand on its own. Besides, no one reads the school paper, anyway.- ไม่มีทาง การแสดงของฉันจะบอกตัวมันเอง แล้วก็ไม่มีใครอ่าน นสพ.โรงเรียนอยู่ดี แต่ฉันโพสคำวิจารณ์แรงบนเน็ต The Rhodes Not Taken (2009)
Well, because being a local celebrity who's been written up twice on the sports page ofUSA Today has its perks, William.เพราะคนดัง จะถูกลงข่าวสองครั้ง ในหน้ากีฬาของ นสพ.ยูเอสเอ ทูเดย์ น่ะสิ Preggers (2009)
Take the newspaper and bring it to me.ลองคาบนสพ.ไว้ แล้วเอามันมาให้ข้า The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Bring me the newspaper.เอานสพ.มา The Human Centipede (First Sequence) (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เป็นที่สนใจ,เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious ###A. indistinct
conspue(คันสพิว') {conspued,conspuing,conspues} vt. ทอดทิ้ง,ต่อต้าน
inconspicuous(อินคันสพิค' คิวเอิส) adj. ไม่เด่น, ไม่เตะตา., See also: inconspicuously adv. inconspicuousness n., Syn. unobtrusive, unremarkable, indistinct
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ,การเร้าใจ,การกระตุ้น,การดลบันดาล,การก่อให้เกิด,สิ่งดลใจ,ผู้ดลใจ,แรงดลใจ,แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ผลของการที่ถูก ดลใจ,ภาวะที่ถูกดลใจ,การหายใจเข้า, Syn. stimulus,motive
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ,เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired
unspeakable(อันสพีค'คะเบิล) adj. พูดไม่ได้,เหลือที่จะพรรณา,พูดไม่ออก,เลวร้าย.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top