Search result for

นร

(111 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นร-, *นร*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
panorama[พาโนรามา] (adj ) ทัศนียภาพ มุมมอง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินนร[/กิน - นอน / eng /kin. neon/] (n ) รูปพหูพจน์ของสัตว์ (อมนุษย์) ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้; รูปพหูพจน์ที่รวมทั้งเพศผู้และเพศเมียของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายดังกล่าว; กินรี และ กินริน = เพศเมีย และ กินนรา = (รูปเอกพจน์) เพศผู้
กินร[กิน นะ รา] (n stoned-word/old-fashioned/rare ) เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้เพศผู้; กินรีเพศผู้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (n ) Government Permanent Employee
วันรัฐธรรมนุญConstitution day
วันรัฐธรรมนุญ (n uniq ) Constitution day

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นร[N] Office of the Prime Minister, Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
นร.[N] pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
นร[N] hell, See also: underworld, Syn. แดนนรก, เมืองนรก, Ant. สวรรค์, Example: คนทำชั่วจะต้องตกนรกเมื่อตายไป, Count unit: ขุม, Thai definition: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นรชน[N] person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชาติ, Example: คำว่า นรก เป็นคำบาลี แปลว่า นรชน คือคนเรานี่แหละ
นริศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นรการ[N] tuskless elephant, See also: short-tusk elephant, Syn. ช้างสีดอ, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างพลาย มีงาสั้นโผล่ออกมาเล็กน้อยผิดกับช้างสามัญ
นริศร[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นรชาติ[N] person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชน
นรสีห์[N] lion-hearted man, See also: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man), great warrior, Syn. นรสีงห์, นคเกสรี, นฤเกสคี, นฤหริ, Count unit: คน, องค์, Thai definition: คนปานสิงห์หรือนักรบผู้มหาโยธิน, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นรกานต์[N] hell, See also: underworld, Syn. นรก, แดนนรก, เมืองนรก, Thai definition: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นร-(นอระ-) น. คน, ชาย, เพศหญิงใช้ว่า นรี หรือ นารี, นิยมใช้เป็นคำหน้าสมาส เช่น นรเทพ นรสิงห์.
นร(นะ-) น. แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, โดยปริยายหมายถึงแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน.
นรกจกเปรต(-จกกะเปฺรด) น. คนที่เหี้ยมโหด คล้ายกับเปรตมาจากนรก.
นรกานต์(นะระ-, นอระ-) น. นรก เช่น ตายก็ดีได้เข้า ข่องน้ำนรกานต์.
นรกานต์ ๑(นอระ-) น. คนผู้เป็นที่รัก.
นรกานต์ ๑ดู นร-
นรกานต์ ๒ดู นร.
นรการ(นอระกาน, นะระกาน) น. ช้างสีดอ, ช้างตัวผู้ มีงาสั้น.
นรชาติน. คน, หมู่คน.
นรพยัคฆ์(นอระ-) น. คนที่เก่งกล้าดุจเสือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gynaecologist; gynecologistนรีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gynecologist; gynaecologistนรีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gynecologyนรีเวชวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gynecologistsนรีแพทย์ [TU Subject Heading]
Gynecologyนรีเวชวิทยา [TU Subject Heading]
Hellนร[TU Subject Heading]
Gynecologyนรีเวชวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I expected a booty call from Lucy the stewardess,ฉันนึกว่าจะเป็นหัวขโมยสาวร้อนรักซะอีก The Serena Also Rises (2008)
I want my children to know their mother.ฉันอยากให้ลูกๆของฉันรู้จักตัวตนของแม่เขา The Serena Also Rises (2008)
Wh--what did you do with them? Are you trying to kill me?นี่เธอทำอะไรกับพวกนางแบบ เธอจะฆ่าฉันรึไง? The Serena Also Rises (2008)
I did.ฉันรู้แล้วค่ะว่าใคร The Serena Also Rises (2008)
Though you have no qualms about screwing over your best friend.เห็นเลยว่าเธอไม่ได้แยแสเลยที่จะทำร้ายเพื่อนรักของเธอ The Serena Also Rises (2008)
I can't. Eleanor and Laurel are gonna be back any minute.หนูกลับไม่ได้ค่ะ เอลาอนร์กับลอเรลกำลังกลับมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
OH, god. My feet are hot. Are your feet hot?โอ้พระเจ้า ทำไมเท้าฉันมันร้อนจัง // เท้านายร้อนหรอ The Serena Also Rises (2008)
Apparely, her mother called to make sure the school knew.แม่เธออยากจะมั่นใจว่าโรงเรียนรู้ The Serena Also Rises (2008)
If Blair's a true friend, she'll support you.ถ้าแบลร์เป็นเพื่อนรักเธอจริงๆ เธอจะต้องไม่ขวางเธอ The Serena Also Rises (2008)
Maybe that'll teach them some manners.ฉันน่าจะสั่งสอนให้พวกนั้นรู้ซะมั่ง The Serena Also Rises (2008)
One snapshot with a socialite and it's all, "Serena!แค่ได้อยู่ในรูปกับสาวสังคมคนนึง The Serena Also Rises (2008)
I-I know we don't like each other.ฉันรู้ว่าฉันกับนายไม่ได้กินเส้นกันเท่าไหร่ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นร. (นักเรียน)[] (nørø. (nakrīen)) EN: pupil ; student   FR: lycéen [m] ; étudiant [m]
นร[n.] (narok) EN: hell ; underworld   FR: enfer [m]
นราธิวาส[n. prop.] (Narāthiwāt) EN: Narathiwat (South)   FR: Narathiwat (Sud)

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
nucleate(vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abyss[N] นรก, See also: ขุมนรก
gynecology[N] นรีเวชวิทยา
Hades[N] นรก, See also: พญายม
hell[N] ขุมนรก, See also: นรก, อเวจี
inferno[N] นรก, See also: ไฟนรก, บริเวณที่คล้ายนรก, Syn. pandemonium, hell, perdition
Narathiwat[N] นราธิวาส
pit[N] นรก, Syn. hell
tarnation[N] การสาปแช่ง, See also: นรก, Syn. damnation
underworld[N] โลกสำหรับผู้ที่ตายแล้ว, See also: นรก, ยมโลก, Syn. hell, abyss, hades, natherworld

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
aby(อะไบ') v. pt., pp. abought รับโทษ, อดทน, ทนรับ, Syn. abye
abysm(อะบิช' ซึม) n. ห้วงเหวหนึ่ง, นรกหนึ่ง
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
abyss(n) เหว,อเวจี,นรก,ห้วง
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
้hell (n ) นรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地獄[じごく, jigoku] (n) นรก, See also: A. 天国, 極楽,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
俺に会いたがったら 地獄に行け Baby[ore ni ai tagattara jigoku ni ike Baby] นร
奈落[ならく, naraku] (n ) นร

German-Thai: Longdo Dictionary
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la danse(vt) เต้นร
Image:
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
jaune(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเหลือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top