ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นมพิจิตร

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นมพิจิตร-, *นมพิจิตร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา นมพิจิตร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *นมพิจิตร*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นมพิจิตรน. ชื่อไม้เถาอิงอาศัยชนิด Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Traill ในวงศ์ Asclepiadaceae ใบรี หนา ดอกสีขาวกลางดอกสีม่วง กลิ่นหอม ทุกส่วนมียางขาวคล้ายน้ำนม, นมตำเรีย หรือ นมตำเลีย ก็เรียก.
นมพิจิตรชื่อไม้เถา ๒ ชนิด ในสกุล Trichosanthes วงศ์ Cucurbitaceae ชนิด T. anguina L. , บวบงู ก็เรียก, ชนิด T. cucumerina L. ผลมีรสขม ใช้ทำยาได้, บวบขม ก็เรียก.
ขม ๒บวบขม. [ดู นมพิจิตร ()].
นมตำเรีย, นมตำเลียดู นมพิจิตร (๑).
บวบขมดู นมพิจิตร (๒).
บวบงูดู นมพิจิตร (๒).

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top