ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธ้ฟะൠห ฟ ดฟืแั แฟหำม ดพร...

DH AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธ้ฟะൠห ฟ ดฟืแั แฟหำม ดพร...-, *ธ้ฟะൠห ฟ ดฟืแั แฟหำม ดพร...*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: that กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
roger that(slang) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
that(pron) นั้น, See also: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น
that(det) (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)
that(adj) อย่างนั้น, See also: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่
that(conj) เพราะว่า, See also: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้, Syn. so, order that, because
thatch(sl) ขนที่อวัยวะเพศ
thatch(n) หลังคาใบจาก, Syn. roof covering, straw roofing, thatching
thatch(n) สิ่งที่ใช้มุงหลังคา
thatch(n) ผมที่หยาบและรุงรังเหมือนฟางมุงหลังคา
thatch(vt) มุงหลังคาด้วยจาก
That's that(idm) เป็นเช่นนั้นตลอดกาลและไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
that(แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้
that's(แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has
thatch(แธชฺ) n. สิ่งที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ) vt. มุงหลังคา., See also: thatcher n.
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ
anacarthaticสิ่งที่ทำให้อาเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
that(adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น
that(adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น
that(con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น
that(pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น
thatch(n) จาก,ฟาง
thatch(vt) มุงจาก,มุงหลังคา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
That's a shame!สำนวนใช้แสดงความผิดหวัง
That's for sure(phrase) เรื่องนั้นแน่นอน, ของแน่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thatAbandoning that plan can't be helped.
thatA beautiful object like that never loses its value.
thatA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
thatA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
thatA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
thatA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
thatAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
thatAccording to their opinions, that boy is very good.
thatA child today would not do that.
thatA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
thatA contract with that company is worth next to nothing.
thatA couch potato is something that I don't want to be.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางนู้น(n) that way, Syn. ทางโน้น, Example: ขโมยวิ่งหนีไปทางนู้นแล้ว, Thai Definition: ทางที่ไกลออกไป
โน่น(pron) that, Example: ชาวบ้านบางคนเชื่อว่ากินน้ำผักสามารถรักษาโรคโน่นโรคนี่ที่รักษายากๆ ได้, Thai Definition: คำใช้แทนคำ
โน้น(det) that, Syn. นู้น, นู่น, Example: เรือพายเลาะไปริมฝั่งในป่าทึบลึกเข้าไปทางฝั่งมหาสมุทรด้านโน้น, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
พู้น(adv) that, See also: those, that one, yonder, Syn. นู้น, โน้น, Example: หมู่บ้านที่ว่าอยู่ไกลพู้น ยังไงๆ เย็นนี้ก็ไปไม่ถึงแน่
ที่จะ(conj) that, Example: สมศรีคิดที่จะลาออกจากงาน
ที่(pron) that, Example: ฉันชอบคนที่มีน้ำใจ, Thai Definition: คำใช้แทนคำนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า
ที่นั่น(pron) there, See also: that place, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ที่นั่นเป็นที่ที่แม่ชอบมาก
นู้น(adv) yonder, See also: that, there over there, over yonder, Syn. นู่น, โน่น, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป, Notes: (ปาก)
ช่างเถอะ(adv) forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถิด, Example: ช่างเถอะ เรื่องของผม ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง
ซึ่ง(pron) which, See also: that, where, what, Example: เราต้องการหนังสือซึ่งใช้อ้างอิงได้, Thai Definition: คำใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ่างอาบน้ำ[āng āpnām] (n) EN: that tub ; tub  FR: baignoire [f]
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[an nan] (pr) EN: that one ; that thing  FR: celui-là ; cela ; celle-là
ใบดำ[baidam] (n) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ช่างเถอะ[chang thoe] (x) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind  FR: ça m'est égal ; ce n'est rien

CMU English Pronouncing Dictionary
THAT DH AE1 T
THAT DH AH0 T
THAT'D DH AE1 T IH0 D
THATCH TH AE1 CH
THAT'S DH AE1 T S
THAT'VE DH AE1 T AH0 V
THAT'LL DH AE1 T AH0 L
THATCHED TH AE1 CH T
THATCHER TH AE1 CH ER0
THATCHES TH AE1 CH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
that (j) ðæt (dh a t)
that'd (v) ðˈætəd (dh a1 t @ d)
that's (v) ðæts (dh a t s)
thatch (v) θˈætʃ (th a1 ch)
that'll (v) ðˈætl (dh a1 t l)
Thatcham (n) θˈætʃəm (th a1 ch @ m)
thatched (v) θˈætʃt (th a1 ch t)
thatcher (n) θˈætʃər (th a1 ch @ r)
thatches (v) θˈætʃɪz (th a1 ch i z)
thatchers (n) θˈætʃəz (th a1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nà, ㄋㄚˋ, ] that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing, #71 [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, / ] that; the above-mentioned; most likely; to deserve; should; ought to; owe, #105 [Add to Longdo]
那个[nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
那个[nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
那样[nà yàng, ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ, / ] that kind; that sort, #1,287 [Add to Longdo]
当天[dàng tiān, ㄉㄤˋ ㄊㄧㄢ, / ] that day; the same day, #1,725 [Add to Longdo]
那种[nà zhǒng, ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] that; that kind of; that sort of; that type of, #1,741 [Add to Longdo]
而已[ér yǐ, ㄦˊ ㄧˇ, ] that's all; nothing more, #2,144 [Add to Longdo]
即可[jí kě, ㄐㄧˊ ㄎㄜˇ, ] that will do, #2,348 [Add to Longdo]
当日[dāng rì, ㄉㄤ ㄖˋ, / ] that very day; the same day, #2,866 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
der kleine Unterschiedthat extra edge [Add to Longdo]
das heißtthat is [Add to Longdo]
nämlichthat is to say [Add to Longdo]
so wasthat kinda thing [coll.] [Add to Longdo]
Da hört sich alles auf!That beats everything! [Add to Longdo]
Da lachen ja die Hühner. [übtr.]That gives one a horse laugh. [Add to Longdo]
Da platzte mir der Kragen.That was the last straw. [Add to Longdo]
Das bringt mich in Zorn.That gets my goat. [Add to Longdo]
Damit ist die Sache endgültig entschieden.That settles the matter once and for all. [Add to Longdo]
Damit ist die Sache erledigt.That settles the matter. [Add to Longdo]
Damit können Sie bei mir nicht landen.That cuts no ice with me. [Add to Longdo]
Daran wird sie zu kauen haben. [übtr.]That will really give her food for thought. [Add to Longdo]
Daraus ergibt sich ...; Das bedeutet ...That implies ... [Add to Longdo]
Das brachte mich auf die Palme. [übtr.]That drives me nuts. [fig.] [Add to Longdo]
Das dürfte der Fall sein.That might well be so. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
ああ[aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
ああいう(P);ああゆう[aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]
ああいう風に[ああいうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that [Add to Longdo]
ああいった[aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top