ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธรรมดามาก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรมดามาก-, *ธรรมดามาก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Fuh-non Gar-rue," man. It's simple.ฟินาฮ่อนการู ไง ธรรมดามาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
That 86 is really stock.แต่ 86 มันเป็นรถที่ธรรมดามากๆ Initial D (2005)
Our wish is very simple.ความต้องการของพวกเราธรรมดามากค่ะ Smile Again (2006)
Very ordinary.ธรรมดามากๆ The Illusionist (2006)
Plus, you'll be getting attention that you normally wouldn't get from conventional methods....ที่คุณไม่เคยได้ จากวิธีแบบธรรมดามาก่อน The Astronaut Farmer (2006)
We have already seen some of the heat waves that are similar to what scientists are saying are gonna be a Iot more common.เราได้เห็นคลื่นความร้อนกันแล้ว มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพูดถึง ว่ากำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดามากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
That's me. Not exactly the life of the party.นั้นละผม ดูธรรมดามาก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Money, Low Prices, no waste it's so good and simpleเงิน ราคาต่ำ ไม่สิ้นเปลือง มันง่ายและธรรมดามาก Sapuri (2006)
FOR ME, IT'S A VERY SIMPLE FORMULA.สำหรับผม มันเป็นสูตรที่ธรรมดามาก If There's Anything I Can't Stand (2007)
Looking so poor and common.ดูจนมากๆ แล้วก็ธรรมดามากๆ Unstoppable Marriage (2007)
Now, you see, Dan... generally, pretty much everyone wants to live.ตอนนี้ เห็นหรือยัง แดน มันเรื่องธรรมดามาก ไม่มีใครอยากตายหรอก 3:10 to Yuma (2007)
The premise is quite simple.คิอหลักการครั้งนี้มีความธรรมดามาก I Am Legend (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
common as muck[SL] ธรรมดามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
ram diskจานแรมหมายถึง ส่วนของหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบเข้าถึงโดยสุ่มเหมือนแรม แต่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เรียกมาใช้ได้เหมือนจานบันทึก จานแรมนี้จะทำงานได้เร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือถ้าปิดไฟที่เครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะหายหมด โดยปกติ จะมีการแบ่งจานแรมนี้ ออกมาจากแรมส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เก็บแฟ้มที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรม สำเร็จสมัยปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ และต้องการใช้เนื้อที่ในแรมมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีแรมต่ำเกือบจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่ก็ทำงานช้ามาก อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเพิ่มแรมมีความหมายเหมือน virtual disk ดู RAM ประกอบ
virtual diskจานเสมือนหมายถึง พื้นที่ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่กันไว้ใช้เสมือนเป็นจานบันทึก กล่าวคือใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เราสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้รวดเร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก โดยปกติ จานเสมือนนี้ จะใช้เป็นที่เก็บโปรแกรม และข้อมูลที่กำลังใช้อยู่ในขณะนั้น แต่พอเลิกใช้หรือปิดเครื่อง โปรแกรมหรือข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมดมีความหมายเหมือน RAM disk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top