ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธนสาร

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธนสาร-, *ธนสาร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ธนสาร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ธนสาร*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนสาร[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธนสาร(ทะนะสาน) น. ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dichlorodifluoromethaneไดคลอโรไดฟลูออโรมีเธนสารระงับกลิ่นตัว [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top