Search result for

ธง

(79 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธง-, *ธง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธง[N] flag, Example: เรือสินค้าของอังกฤษชักธงสีแดง, Count unit: ผืน
ธงฉาน[N] royal ensign, Example: ธงราชการทหาร มี 4 ชนิด คือ ธงฉาน ธงประจำกองทัพบก ธงประจำกองทัพเรือ และธงประจำกองทัพอากาศ, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงสำหรับเรือพระที่นั่ง
ธงชัย[N] the flag of victory, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธงชัย[N] suspicious day, Thai definition: กาลโยคอย่างหนึ่งในโหราศาสตร์ คือเวลาประกอบด้วยโชคคราวชนะเข้าไปถึงที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้
ธงชาย[N] triangle flag, Example: ธงชายมักนิยมทำด้วยผ้าสีเหลือง กลางผืนธงมีรูปเสมาธรรมจักร, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงรูปสามเหลี่ยม จะยกคนธงขึ้นแล้วปล่อยให้ผืนธงเป็นชายสะบัดพริ้วไปตามลม
ธงชาติ[N] national flag, Count unit: ผืน
ธงจระเข้[N] flag with a crocodile figure in the middle, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงที่มีรูปจระเข้ตรงกลาง
ธงราชนาวี[N] navy flag, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงสำหรับกองทัพเรือ
ธงไตรรงค์[N] Thai flag of red, white and blue, See also: three-coloured flag, triflag, Syn. ธงสามสี, Example: เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงชาติของไทย
ธงกำกับเส้น[N] linesman's flag

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธงน. ผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม โดยมากเป็นสีและบางอย่างมีลวดลายเป็นรูปต่าง ๆ ที่ทำด้วยกระดาษและสิ่งอื่น ๆ ก็มี สำหรับ (๑) ใช้เป็นเครื่องหมายบอกชาติ ตำแหน่งในราชการ โดยมีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นต้น เช่น ธงชาติ ธงแม่ทัพนายกอง. (๒) ใช้เป็นเครื่องหมายตามแบบสากลนิยม เช่น ธงกาชาด บอกที่ตั้งกองบรรเทาทุกข์, ธงขาว บอกความจำนนขอหย่าศึกหรือยอมแพ้, ธงเหลือง บอกเป็นเรือพยาบาลคนป่วยหรือเรือที่มีโรคติดต่ออันตราย, ธงแดง บอกเหตุการณ์อันเป็นภัย. (๓) ใช้เป็นเครื่องหมายเรือเดินทะเล คณะ สมาคม อาคารการค้า และอื่น ๆ. (๔) ใช้เป็นอาณัติสัญญาณ. (๕) ใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริง. (๖) ใช้ถือเข้ากระบวนแห่
ธงชื่อดาวหมู่หนึ่ง เช่น โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย (อภัย)
ธงข้อความที่อธิบายนำไว้เป็นตัวอย่าง, ประเด็นหลัก.
ธงกระบี่ธุชน. ชื่อธงมีลักษณะเป็นธงสามชาย ๓ ผืน ผืนธงทำด้วยผ้าปักไหมทองเป็นลวดลายเครือกระหนก สอดร่วมอยู่ในคันธงเดียวกันซึ่งเป็นเหล็กและทำเป็นกิ่งแยกจากคันกลางทางด้านซ้ายและด้านขวา ปลายคันธงเป็นรูปใบหอก ที่โคนคันธงตรงส่วนสวมต่อกับคันธงท่อนล่างติดรูปหนุมานในท่ายืนยกขาหน้าและขาหลังข้างขวาเตรียมเหาะ เรียกเต็มว่า ธงชัยราชกระบี่ธุช หรือ ธงชัยราชกระบี่ธุชใหญ่ ใช้เชิญนำหน้าพระราชยานในกระบวนพยุหยาตรา และเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่าง ๆ เข้าคู่กับธงพระครุฑพ่าห์ โดยธงกระบี่ธุชอยู่ทางด้านซ้าย และธงพระครุฑพ่าห์อยู่ทางด้านขวา.
ธงครุฑพ่าห์(-คฺรุดพ่า) น. ชื่อธงมีลักษณะเป็นธงสามชาย ๓ ผืน ผืนธงทำด้วยผ้าปักไหมทองเป็นลวดลายเครือกระหนก สอดร่วมอยู่ในคันธงเดียวกันซึ่งเป็นเหล็กและทำเป็นกิ่งแยกจากคันกลางทางด้านซ้ายและด้านขวา ปลายคันธงเป็นรูปใบหอก ที่โคนคันธงตรงส่วนสวมต่อกับคันธงท่อนล่างติดรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เรียกเต็มว่า ธงพระครุฑพ่าห์ หรือ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ หรือ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่ เข้าคู่กับธงกระบี่ธุช โดยธงครุฑพ่าห์อยู่ทางด้านขวา และธงกระบี่ธุชอยู่ทางด้านซ้าย.
ธงจระเข้น. ธงผืนผ้ามีรูปจระเข้ตรงกลาง มักปักไว้ที่ท่านํ้าหน้าวัด แสดงว่ารับกฐินแล้ว, คู่กับ ธงนางเงือก.
ธงฉานน. ธงที่มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักร ๘ แฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง เป็นธงที่ใช้ในเรือพระที่นั่งและเรือหลวง หรือเป็นธงสำหรับหน่วยทหารเรือที่ยกพลขึ้นบก ซึ่งหน่วยทหารนั้นไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล
ธงฉานธงนำกระบวนกองชนะ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม.
ธงชัย ๑น. ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ.
ธงชัย ๑ดูใน ธง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flag of truceธงขอพักรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Union Jack; Union-jackธงชาติอังกฤษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Union-jack; Union Jackธงชาติอังกฤษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ธงเยาวราชใหญ่ธงสําหรับองค์สมเด็จพระยุพราช มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงมี ๒ สี รอบนอกสีขาว รอบในสีเหลืองกว้างยาวครึ่งหนึ่งของรอบนอก มีรูปพระครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง [ศัพท์พระราชพิธี]
Flagsธง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Plant a flag and start ordering people around.ปักธงลงบนพื้นแล้วเริ่มออกคำสั่งคนอื่นไปทั่ว Brave New World (2008)
look, I tell them I lost it in battle, all they want to do is wrap their patriotic lips around it.ทั้งหมดที่พวกเขาทำคือ ห่อโลงศพด้วยธงชาติ Seeds (2008)
Tells us he's a violent anger excitation rapist.จะบอกว่าเขามีอารมณ์โกรธง่าย Paradise (2008)
Looks like our killer planted an American flag.ดูยังกับว่าฆาตกรของเรา ปักธงสหรัฐฯเลย Wrecking Crew (2008)
Ryan couldn't pull a print from it.ดูเหมือนฆาตกรเราจะปลูกต้น "ธงชาติอเมริกา" Wrecking Crew (2008)
They're flagging everything and coming straight to meเขาจะปักธงทุกอย่างและส่งกลับมาที่ฉัน Go Your Own Way (2008)
I hate to have to run this up the flagpole.และฉันเกลียดที่จะต้องชักธงที่เสาธง Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Morgan,I didn't take the job.มอร์แกน ฉันปฏิเสธงานไป Chuck Versus the First Date (2008)
Let us stand together, as they raise our spirits every inch as high as that flag to show that our union is still as strong as ever.ให้พวกเรายืนขึ้นพร้อมกัน ขณะที่พวกเขาทำให้เราอิ่มเอม ดังเช่นธงที่ปลิวไสว Eagle Eye (2008)
But our flag still flew high and proud.แต่ธงของเรายังโบกสะบัด อย่างน่าภาคภูมิ Eagle Eye (2008)
Put flags on pencils and sell them at the airport.ก็ปักธงลงบนดินสอแล้วไปขายที่สนามบินไง Hello, Little Girl (2008)
They own a boat that's flagged out of Libya.พวกเขามีเรือ ติดธงลิเบีย Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]
ธง[n.] (thong) EN: limits ; bounds   
ธงกีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (thong Kīlā Ōlimpik) FR: drapeau olympique [m]
ธงขาว[n. exp.] (thong khāo) EN: flag of truce ; white flag   FR: drapeau blanc [m]
ธงชัย[n.] (thongchai) EN: flag of victory ; house flag ; standard   
ธงชัย[adj.] (thongchai) EN: luckly   
ธงชัยเฉลิมพล[n. exp.] (thongchai chaloēm phon) EN: regimental standard   
ธงช้าง[n. exp.] (thong chāng) EN: former Thai flag (with the figure of an elephant in the middle)   
ธงชาติ[n. exp.] (thong chāt) EN: national flag   FR: drapeau national [m]
ธงชาติไทย[n. exp.] (thong chāt thai) EN: Thai flag   FR: drapeau thaïlandais [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banner[N] ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
blazon[N] ตรา, See also: ธง
bunting[N] ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง
colors[N] ธง, Syn. banner, flag
ensign[N] ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, See also: ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, Syn. flag
ensign[N] ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน, Syn. emblem, sign, symbol
flag[N] ธง, See also: ธงเรือ, ธงสัญญาณ, Syn. ensign, standard, banner
national Flag[N] ธงประจำชาติ, See also: ธงชาติ
pennant[N] ธงสามเหลี่ยม, Syn. banderole, banner, ensign
pennon[N] ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน, Syn. gonfalon, labarum, banner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถือธง, ธง,แบบ
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ
buntingsn. ธงทิว,ผ้าทำธง
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม
color(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(n) ธง
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
blazon(n) เครื่องหมาย,ตรา,ธง
bunting(n) ตอม่อ,ธง
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์
colours(n) ธง
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
ensign(n) ธงประจำกอง,คนถือธง
flag(n) ธง,ป้ายชื่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
War Ensignธงชัยสมรภูมิ เป็นธงที่ถูกชักไว้บนเรือรบเพื่อแสดงสัญชาติของเรือรบ อาจมีการชักธงนี้ไว้บนบกในดินแดนที่กองทัพเจ้าของธงยึดครองอยู่ อาทิ เมื่อเยอรมนีเข้ายึดกรุงปารีสในปี ค.ศ. 1940 มีการชักธงชัยสมรภูมิเยอรมันไว้บนยอดหอไอเฟลเพื่อสื่อว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพเยอรมัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top