ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธง-, *ธง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธง(n) flag, Example: เรือสินค้าของอังกฤษชักธงสีแดง, Count Unit: ผืน
ธงฉาน(n) royal ensign, Example: ธงราชการทหาร มี 4 ชนิด คือ ธงฉาน ธงประจำกองทัพบก ธงประจำกองทัพเรือ และธงประจำกองทัพอากาศ, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงสำหรับเรือพระที่นั่ง
ธงชัย(n) the flag of victory, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธงชัย(n) suspicious day, Thai Definition: กาลโยคอย่างหนึ่งในโหราศาสตร์ คือเวลาประกอบด้วยโชคคราวชนะเข้าไปถึงที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้
ธงชาย(n) triangle flag, Example: ธงชายมักนิยมทำด้วยผ้าสีเหลือง กลางผืนธงมีรูปเสมาธรรมจักร, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงรูปสามเหลี่ยม จะยกคนธงขึ้นแล้วปล่อยให้ผืนธงเป็นชายสะบัดพริ้วไปตามลม
ธงชาติ(n) national flag, Count Unit: ผืน
ธงจระเข้(n) flag with a crocodile figure in the middle, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงที่มีรูปจระเข้ตรงกลาง
ธงราชนาวี(n) navy flag, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงสำหรับกองทัพเรือ
ธงไตรรงค์(n) Thai flag of red, white and blue, See also: three-coloured flag, triflag, Syn. ธงสามสี, Example: เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงชาติของไทย
ธงกำกับเส้น(n) linesman's flag

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธงน. ผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม โดยมากเป็นสีและบางอย่างมีลวดลายเป็นรูปต่าง ๆ ที่ทำด้วยกระดาษและสิ่งอื่น ๆ ก็มี สำหรับ (๑) ใช้เป็นเครื่องหมายบอกชาติ ตำแหน่งในราชการ โดยมีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นต้น เช่น ธงชาติ ธงแม่ทัพนายกอง. (๒) ใช้เป็นเครื่องหมายตามแบบสากลนิยม เช่น ธงกาชาด บอกที่ตั้งกองบรรเทาทุกข์, ธงขาว บอกความจำนนขอหย่าศึกหรือยอมแพ้, ธงเหลือง บอกเป็นเรือพยาบาลคนป่วยหรือเรือที่มีโรคติดต่ออันตราย, ธงแดง บอกเหตุการณ์อันเป็นภัย. (๓) ใช้เป็นเครื่องหมายเรือเดินทะเล คณะ สมาคม อาคารการค้า และอื่น ๆ. (๔) ใช้เป็นอาณัติสัญญาณ. (๕) ใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริง. (๖) ใช้ถือเข้ากระบวนแห่
ธงชื่อดาวหมู่หนึ่ง เช่น โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย (อภัย)
ธงข้อความที่อธิบายนำไว้เป็นตัวอย่าง, ประเด็นหลัก.
ธงกระบี่ธุชน. ชื่อธงมีลักษณะเป็นธงสามชาย ๓ ผืน ผืนธงทำด้วยผ้าปักไหมทองเป็นลวดลายเครือกระหนก สอดร่วมอยู่ในคันธงเดียวกันซึ่งเป็นเหล็กและทำเป็นกิ่งแยกจากคันกลางทางด้านซ้ายและด้านขวา ปลายคันธงเป็นรูปใบหอก ที่โคนคันธงตรงส่วนสวมต่อกับคันธงท่อนล่างติดรูปหนุมานในท่ายืนยกขาหน้าและขาหลังข้างขวาเตรียมเหาะ เรียกเต็มว่า ธงชัยราชกระบี่ธุช หรือ ธงชัยราชกระบี่ธุชใหญ่ ใช้เชิญนำหน้าพระราชยานในกระบวนพยุหยาตรา และเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่าง ๆ เข้าคู่กับธงพระครุฑพ่าห์ โดยธงกระบี่ธุชอยู่ทางด้านซ้าย และธงพระครุฑพ่าห์อยู่ทางด้านขวา.
ธงครุฑพ่าห์(-คฺรุดพ่า) น. ชื่อธงมีลักษณะเป็นธงสามชาย ๓ ผืน ผืนธงทำด้วยผ้าปักไหมทองเป็นลวดลายเครือกระหนก สอดร่วมอยู่ในคันธงเดียวกันซึ่งเป็นเหล็กและทำเป็นกิ่งแยกจากคันกลางทางด้านซ้ายและด้านขวา ปลายคันธงเป็นรูปใบหอก ที่โคนคันธงตรงส่วนสวมต่อกับคันธงท่อนล่างติดรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เรียกเต็มว่า ธงพระครุฑพ่าห์ หรือ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ หรือ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่ เข้าคู่กับธงกระบี่ธุช โดยธงครุฑพ่าห์อยู่ทางด้านขวา และธงกระบี่ธุชอยู่ทางด้านซ้าย.
ธงจระเข้น. ธงผืนผ้ามีรูปจระเข้ตรงกลาง มักปักไว้ที่ท่านํ้าหน้าวัด แสดงว่ารับกฐินแล้ว, คู่กับ ธงนางเงือก.
ธงฉานน. ธงที่มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักร ๘ แฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง เป็นธงที่ใช้ในเรือพระที่นั่งและเรือหลวง หรือเป็นธงสำหรับหน่วยทหารเรือที่ยกพลขึ้นบก ซึ่งหน่วยทหารนั้นไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล
ธงฉานธงนำกระบวนกองชนะ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม.
ธงชัย ๑น. ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ.
ธงชัย ๑<i>ดูใน ธง</i>.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flag of truceธงขอพักรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Union Jack; Union-jackธงชาติอังกฤษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Union-jack; Union Jackธงชาติอังกฤษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ธงเยาวราชใหญ่ธงสําหรับองค์สมเด็จพระยุพราช มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงมี ๒ สี รอบนอกสีขาว รอบในสีเหลืองกว้างยาวครึ่งหนึ่งของรอบนอก มีรูปพระครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง [ศัพท์พระราชพิธี]
Flagsธง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน". 12 Angry Men (1957)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
It looked like the flag of permanent defeat.มันดูเหมือนธงของความพ่าย แพ้อย่างถาวร The Old Man and the Sea (1958)
Hurry up, get those flags up. He'll be here soon.เร็วเข้า เอาธงขึ้น เขาจะมาแล้ว Blazing Saddles (1974)
- In the sky? Send up the Union Jack!คุณอาจรวมทั้งส่งขึ้น ธง อังกฤษ! How I Won the War (1967)
The colors.ธงชาติ ธงชาติ The Little Prince (1974)
The flag.ธง The Little Prince (1974)
The day he sets off everyone is supposed to raise the flag of "Free India."วันที่เขาเดิน ทุกคนจะถือธง "คืนเอกราชให้อินเดีย" Gandhi (1982)
A black flag fliesธงสีดำบิน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You know, wearing that flag on that jacket, looking the way you do... you're askin' for trouble around here, friend!คุณจะรู้ว่าการสวมใส่ธงบนแจ็คเก็ตที่กำลังมองหาวิธีการที่คุณทำ คุณจะขอปัญหาในรอบที่นี่เพื่อน First Blood (1982)
Let them raise their damned flags.ให้เขายกธง Gandhi (1982)
When you wave those flags and shout you send fear into the hearts of your brothers.เวลาที่พวกเธอโบกธงนั่นแล้วตะโกน ทำให้พี่น้องของเรากลัว Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธง[thong] (n) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours  FR: drapeau [ m ] ; étendard [ m ] ; bannière [ f ] ; enseigne [ f ] (litt.) ; couleurs [ fpl ] ; pavillon [ m ]
ธง[thong] (n) EN: limits ; bounds
ธงกีฬาโอลิมปิก[thong Kīlā Ōlimpik] (n, exp) FR: drapeau olympique [ m ]
ธงขาว[thong khāo] (n, exp) EN: flag of truce ; white flag  FR: drapeau blanc [ m ]
ธงชัย[thongchai] (n) EN: flag of victory ; house flag ; standard
ธงชัย[thongchai] (adj) EN: luckly
ธงชัยเฉลิมพล[thongchai chaloēm phon] (n, exp) EN: regimental standard
ธงช้าง[thong chāng] (n, exp) EN: former Thai flag (with the figure of an elephant in the middle)
ธงชาติ[thong chāt] (n, exp) EN: national flag  FR: drapeau national [ m ]
ธงชาติไทย[thong chāt thai] (n, exp) EN: Thai flag  FR: drapeau thaïlandais [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banner(n) ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
blazon(n) ตรา, See also: ธง
bunting(n) ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง
colors(n) ธง, Syn. banner, flag
ensign(n) ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, See also: ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, Syn. flag
ensign(n) ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน, Syn. emblem, sign, symbol
flag(n) ธง, See also: ธงเรือ, ธงสัญญาณ, Syn. ensign, standard, banner
national Flag(n) ธงประจำชาติ, See also: ธงชาติ
pennant(n) ธงสามเหลี่ยม, Syn. banderole, banner, ensign
pennon(n) ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน, Syn. gonfalon, labarum, banner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt., vi., n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ, เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง, จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง, ทาบทาม, เกี้ยว, Syn. forward
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ, คนชรามาก, ผู้ถือธง, ธง, แบบ
banner(แบน'เนอะ) n.ธง, ร่มธง, สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก, ธงโจรสลัด, ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
blazon(เบล'เซิน) { blazoned, blazoning, blazons } n. ตรา, เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย, ทำตรา, แสดง, ประกาศ, เผยแพร่, โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ, ผ้าทำธง, ธงทิว, ตอม่อ
buntingsn. ธงทิว, ผ้าทำธง
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม
color(คัล'เลอะ) n. สี, สารสี, รงควัตถุ, ธง, Syn. hue, pigment, flag

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(n) ธง
blackjack(n) กระบอง, ธงโจรสลัด
blazon(n) เครื่องหมาย, ตรา, ธง
bunting(n) ตอม่อ, ธง
choleric(adj) โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย, เจ้าอารมณ์
colours(n) ธง
combustible(adj) ติดไฟได้, โกรธง่าย
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง, เข้าใจยาก, อ่านยาก, ฉุนเฉียว, โกรธง่าย
ensign(n) ธงประจำกอง, คนถือธง
flag(n) ธง, ป้ายชื่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
War Ensignธงชัยสมรภูมิ เป็นธงที่ถูกชักไว้บนเรือรบเพื่อแสดงสัญชาติของเรือรบ อาจมีการชักธงนี้ไว้บนบกในดินแดนที่กองทัพเจ้าของธงยึดครองอยู่ อาทิ เมื่อเยอรมนีเข้ายึดกรุงปารีสในปี ค.ศ. 1940 มีการชักธงชัยสมรภูมิเยอรมันไว้บนยอดหอไอเฟลเพื่อสื่อว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพเยอรมัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top