Search result for

ท้าทาย

(36 entries)
(0.0393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้าทาย-, *ท้าทาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าทาย[V] challenge, See also: dare, defy, Syn. ท้า, Example: นายมารวยท้าทายให้ผมนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้าทายก. ชวนวิวาท เช่น เพราะเขาว่าท้าทายว่าจะทำอันตรายแก่ท่านไท้บรมนาถราชบิดา (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์)
ท้าทายชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ เช่น ท้าทายปัญญา ท้าทายความสามารถ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
This woman's hot, which means you like the challenge, the conquest.ผู้หญิงคนนี้ เอ็กซ์ โครต ซึ่งหมายความว่าคุณชอบการท้าทาย การค้นหา Lucky Thirteen (2008)
No, he's the obsessive, defiant kind.ไม่... เขาเป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งท้าทาย Last Resort (2008)
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด The Mark of Nimueh (2008)
He blamed Uther and came to the gates of Camelot and challenged him.ทริสตันโทษว่าเป็นความผิดของอูเธอร์ และบุกมาท้าทายพระองค์ Excalibur (2008)
Sorry to interrupt your playtime, grumpy, but wouldn't you prefer a challenge?ขอโทษที่ขัดจังหวะความสนุกนะ ไม่คิดจะหาอะไรที่มันท้าทายมากกว่านี้เหรอ? Duel of the Droids (2008)
Reversing that will be a great challengeการจะพลิกความนิยมนั้น เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่น้อย Portrait of a Beauty (2008)
You challenge me as a friend must.เจ้าท้าทายข้าอย่างที่เพื่อนต้องทำ To Kill the King (2008)
But when I do, you clap me in irons.แต่พ่อข้าท้าทายท่าน ท่านก็ล่ามโซ่เขา To Kill the King (2008)
Now Hiro will face his biggest challenge yet...ต่อไปฮิโรต้องเผชิญกับการท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ เนเมซิสผู้ที่เคลื่อนไหวเร็วเท่าเขา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We have five singing contestants in the studio for the contest.เรามีกลุ่มศิลปินห้าคนที่นี่ ที่มาเพื่อความท้าทายทางดนตรีกันนะครับ Scandal Makers (2008)
Should anyone else wish to challenge my orders,ใครก็ตามที่ท้าทายคำสั่งของข้า The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้าทาย[v.] (thāthāi) EN: challenge ; dare ; defy   FR: défier ; se mesurer à ; affronter
ท้าทาย[adj.] (thāthāi) EN: challenging   FR: stimulant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
challenge[VT] ท้าทาย, Syn. dare, defy, invite to contest
contest[VT] ท้าทาย, Syn. challenge
defy[VT] ท้าทายอำนาจ, See also: ท้า, เป็นปฏิปักษ์, Syn. challenge, dare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous
defier(ดิไฟ'เออะ) n. ผู้ท้า,ผู้ท้าทาย,ผู้เป็นปฏิปักษ์
defy(ดิไฟ') vt. ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน, Syn. oppose
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge

English-Thai: Nontri Dictionary
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
dare(vt) กล้า,ท้าทาย,ก๋ากั่น,กล้าหาญ
defiant(adj) ที่ท้าทาย,ต่อต้าน,เป็นปฏิปักษ์
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top