ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท้าทาย

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้าทาย-, *ท้าทาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าทาย[V] challenge, See also: dare, defy, Syn. ท้า, Example: นายมารวยท้าทายให้ผมนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้าทายก. ชวนวิวาท เช่น เพราะเขาว่าท้าทายว่าจะทำอันตรายแก่ท่านไท้บรมนาถราชบิดา (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์)
ท้าทายชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ เช่น ท้าทายปัญญา ท้าทายความสามารถ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inmates once again take up their driving obsession:แล้วเหล่านักโทษก็ต้องเผชิญ กับการท้าทายความอยู่รอด Night and Fog (1956)
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It was really a challenge, introducing them to our Western culture.มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การแนะนำ ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมตะวันตก Airplane! (1980)
You have defied me!พวกแกท้าทายข้า พวกแกจะ... The Road Warrior (1981)
And so, once more, the man of nonviolence has challenged the might of the British Empire.อีกครั้งหนึ่งที่ชายผู้ใช้อหิงสา ท้าทายอำนาจ ของราชอาณาจักรอังกฤษ Gandhi (1982)
Yesterday a Soviet destroyer challenged the blockade.เมื่อวานนี้พิฆาตโซเวียต ท้าทายการปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't defy me.อย่าท้าทายข้านะ Labyrinth (1986)
He's not up to the challenge.เขาไม่ชอบการท้าทายIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, he who finds the Grail must face the final challenge.คือว่า, คนที่พบจอกศักดิ์สิทธิ์ จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทาย ครั้งสุดท้าย. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
What final challenge?สิ่งที่ท้าทาย ครั้งสุดท้าย คืออะไร? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When we get to Alexandretta, we will face three challenges.เมื่อเราไปถึง อเล็กซานเดรตต้า, เราต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 3 อย่าง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The second challenge:การท้าทายที่ 2: Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้าทาย[v.] (thāthāi) EN: challenge ; dare ; defy   FR: défier ; se mesurer à ; affronter
ท้าทาย[adj.] (thāthāi) EN: challenging   FR: stimulant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
challenge[VT] ท้าทาย, Syn. dare, defy, invite to contest
contest[VT] ท้าทาย, Syn. challenge
defy[VT] ท้าทายอำนาจ, See also: ท้า, เป็นปฏิปักษ์, Syn. challenge, dare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous
defier(ดิไฟ'เออะ) n. ผู้ท้า,ผู้ท้าทาย,ผู้เป็นปฏิปักษ์
defy(ดิไฟ') vt. ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน, Syn. oppose
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge

English-Thai: Nontri Dictionary
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
dare(vt) กล้า,ท้าทาย,ก๋ากั่น,กล้าหาญ
defiant(adj) ที่ท้าทาย,ต่อต้าน,เป็นปฏิปักษ์
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top