ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท้อแท้ใจ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้อแท้ใจ-, *ท้อแท้ใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know it's frustrating,ผมรู้ว่ามันท้อแท้ใจ Let No Man Put Asunder (2010)
It bothers me that Dae-woong doesn't seem to see that.อยู่กับเธอโดยที่ไม่รู้อะไร ฉันรู้สึกท้อแท้ใจแทนแดวุง Episode #1.12 (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง,ท้อแท้ใจ,หดหู่ใจ, Syn. depressed
frustratedadj. ผิดหวัง,ท้อแท้ใจมาก,ข้อข้องใจ
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish,lethargic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top