ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุ่มเงิน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุ่มเงิน-, *ทุ่มเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุ่มเงิน[V] pay large amount, See also: pay huge amount, pay lots of money, Example: เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทุ่มเงิน 17 ล้านปรับปรุงศาลาประชาคม, Thai definition: ยอมเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อผลประโยชน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what would make me the happiest has nothing to do with money.ไม่อะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขได้ ฉันยอมทุ่มเงินเป็นตั้ง Match Point (2005)
So whenever I see, like, a rogue organization, willing to spend this amount of money on a mystery tech,เมื่อไรก็ตามที่กลุ่มอาชญากร เห็นอะไรแบบนี้ มันจะทุ่มเงินมหาศาล เพื่อเทคโนโลยีลึกลับนี้, Mission: Impossible III (2006)
Only a fool would put money on a 1 in 50 chance.มีแต่คนโง่ที่จะเสี่ยงทุ่มเงิน กับโอกาส 1 ใน 50 Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
In fact, she asked me to pay a lot of moneyอันที่จริง เธอเลือกให้ฉันทุ่มเงินสุดตัวเพื่อเรื่องนี้อีกด้วยซ้ำ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
What Garsik would pay for this?การ์ซิคจะยอมทุ่มเงินขนาดไหน Duplicity (2009)
They're spending so much money to keep them here.ทางการทุ่มเงินมหาศาล เพียงเพื่อกักพวกเขาไว้ที่นี่ District 9 (2009)
We don't know what this weapon is, but someone's willing to pay a lot of money for it.เราไม่รู้ว่าอาวุธนั่นคืออะไร แต่มีบางคนยอมทุ่มเงินเพื่อมัน Chuck Versus the Three Words (2010)
I splurged a bit.ผมทุ่มเงินไปนิดหน่อย Cyrano Agency (2010)
Baylor Zimm should be dumping so much money into this one company.ที่เบเลอร์ซิมม์ควรจะทุ่มเงินมากขนาดนั้น ไปที่บริษัทๆเดียว Risk (2012)
With the government expenditure with 17 Million dollars, building the facility.รัฐบาลทุ่มเงินกว่า 17 ล้านเหรียญ มีสิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบ Escape Plan (2013)
You mean Mom Dad spent all that money on a Third and now he's off the program, too?หมายความว่า แม่และพ่อทุ่มเงินให้ลูกคนที่ 3 จนหมด แล้วตอนนี้ เขากระเด็นออกจากโครงการเหมือนกันหรือ Ender's Game (2013)
All over Europe, it's what our buyers pay top dollar for.มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุ่มเงินให้กับมัน To'hajiilee (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for)   
ทุ่มเงินซื้อเสียงเลือกตั้งได้[v. exp.] (thum ngoen seū sīeng leūaktang dāi) EN: buy votes to get elected ; get elected to bribery ; tamper with voters   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top