ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุนสำรอง

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุนสำรอง-, *ทุนสำรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุนสำรอง[N] reserved fund, See also: capital reserve, Thai definition: เงินที่จัดสรรไว้จากเงินกำไรของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล, Notes: (กฎหมาย)
ทุนสำรอง[N] reserves, Syn. เงินสำรอง, Thai definition: เงินที่จัดเก็บไว้เป็นทุน หรือสำหรับไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็น
ทุนสำรองเงินตรา[N] reserved fund, See also: gold reserve, foreign funds reserve, Thai definition: กองทุนสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาไว้เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุนสำรองน. เงินที่จัดสรรไว้จากเงินกำไรของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัท.
ทุนสำรองเงินตราน. กองทุนสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาไว้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserve capital; reserve fundทุนสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve fund; reserve capitalทุนสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital reserveทุนสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean-up fundทุนสำรองสุดท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
final expenses fundทุนสำรองสุดท้าย มีความหมายเหมือนกับ clean-up fund [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchange reserveทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Reserves (Accounting)ทุนสำรอง [TU Subject Heading]
Capital reserveทุนสำรอง [การบัญชี]
Body Reserveทุนสำรองของร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Nervously) I was er... thinking about maybe setting up some kind of trust fund for my kids' educations.(หงุดหงิด) ผมเอ้อ ... อาจจะคิดเกี่ยวกับการตั้งค่าชนิดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางอย่างสำหรับการศึกษาเด็กของฉัน ' The Shawshank Redemption (1994)
It turns out I got a couple of weeks of grant money left and, uh...ทำให้ผมมีเงินทุนสำรอง พอจะไปสำรวจต่ออีกซัก 2 สัปดาห์ และ... Eight Below (2006)
I HAVE A TRUST FUND TO FALL BACK ON, DAD.พ่อ, ผมมีกองทุนสำรองสำหรับงานนี้ใช่มั้ย Poison Ivy (2007)
That's all right. I'll pull it out of the treasury funds.ไม่เป็นไร ฉันจะดึงมาจาก เงินทุนสำรอง Better Half (2008)
This is the funding for the construction of the union welfare building.นี่.. เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการก่อสร้าง ตึกสวัสดิภาพของสหภาพแรงงานฯ Episode #1.5 (2008)
My rainy day plan. You know where it is.เงินทุนสำรองของฉัน คุณก็รู้ว่ามันอยู่ไหน Prison Break: The Final Break (2009)
And do me a favor-- run this through the subsidiary fund.และผมขออย่างหนึ่ง... ขอให้ทำเรื่องนี้ผ่านทุนสำรอง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
One emptied his I.R.A., the other, his kid's college fund.รายนึงปิดบัญชีกองทุนสำรอง อีกรายก็เงินสำรองการศึกษาลก Sex and Violence (2009)
So, um, to the tuition fund of a future superstar doctor.เพราะอย่างนั้น,เออ, สำหรับกองทุนสำรองค่าเทอมหมอซุปเปอร์สตาร์ในอนาคต Pilot (2009)
I make $38,000 a year. I have $11,000 in an I.R.A.ฉันทำเงินได้ปีล่ะ 38,000 ดอลล่าร์ และฉันยังมีอีก 11,000 ดอลล่าร์ที่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Pilot (2010)
Funds should transfer this afternoon.เงินทุนสำรองน่าจะโอนมาถึงในบ่ายวันนี้ NS (2010)
I seen it with my own eyes.แค่นี้แหละเป็นทุนสำรองล้วนๆ Rango (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุนสำรอง[n. exp.] (thun samrøng) EN: capital reserve ; reserve capital   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top