Search result for

ที่ใด

(28 entries)
(0.0469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ใด-, *ที่ใด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ใด[PRON] where, See also: anywhere, Syn. ที่ไหน, Example: ที่ใดมีความเจริญ ที่นั่นก็จะมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I don't know where else to look.- หม่อมฉันไม่รู้จะไปค้นหาที่ใด The Mark of Nimueh (2008)
Well, depending on the time, he may be in one spot or several.ก็มันขึ้นอยู่กับเวลาหรอกนะ เขาอาจอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะไปเรื่อยๆ The Dark Knight (2008)
Whether he was up at that ranch or not, the truth is he probably is dead somewhere;ไม่ว่ามันอยู่ ที่ทุ่งนั่นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็คือมันอาจจะ ตายอยู่ที่ใดที่นึงแล้วก็ได้ Changeling (2008)
- I've never really been anywhere.- ผมไม่เคยจริงๆที่ใดก็ได้ Revolutionary Road (2008)
So, what do a couple of people like you have to run away from?ดังนั้นสิ่งที่ทำคู่ของคนที่เหมือนคุณมีที่จะหนีออกจากที่ใด Revolutionary Road (2008)
- Suppose we just say that people anywhere aren't very well advised to have babies unless they can afford them.- สมมติว่าเราเพียงแค่พูด ว่าคนที่ใดก็ได้ไม่ได้ให้คำแนะนำที่ดีมากที่จะมีเด็กทารก จนกว่าพวกเขาจะสามารถจ่ายได้ Revolutionary Road (2008)
# No matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
# No matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
# And no matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
# No matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
# No matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไหที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Where did life first spark into being?อณูแรกเริ่มของชีวิตเริ่มขึ้นที่ใด Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ใด[X] (thīdai) EN: where ; anywhere ; what place   FR:
ที่ใดที่หนึ่ง [X] (thīdai thī neung) FR: quelque part

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wherever[ADV] ที่ใดๆ, See also: ที่ไหนก็ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
somewhereadv. บางแห่ง,บางที่,ที่ใดที่หนึ่ง n. ที่ที่ไม่แน่นอน,ที่ใดที่หนึ่ง
wherever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ใด,ในกรณีก็ตาม,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,adv. ที่ไหน, Syn. in whatever place

English-Thai: Nontri Dictionary
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
elsewhere(adv) ที่อื่นๆ,ที่ใด,ทางอื่น
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม,เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร
whereto(con) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง,ไปยังที่ใด

German-Thai: Longdo Dictionary
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
beschäftigt(adj) ทำงานอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เช่น Sie ist bei dem Jugendamt beschäftigt.
sich(D) etw. verletzenตนเองบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เช่น Ich hab mir den Kopf verletzt. ศรีษะของฉันบาดเจ็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top