Search result for

ที่ว่าง

(52 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ว่าง-, *ที่ว่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ว่าง[N] space, See also: blank, gap, margin, Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, ระยะ, ช่องไฟ
ที่ว่างเปล่า[N] vacant, See also: space, unoccupied land, blank land, Syn. ที่ร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า, Count unit: ที่, แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระวางที่ว่างสำหรับบรรทุกของในเรือเป็นต้น เช่น เสียค่าระวาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spaceที่ว่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freespaceที่ว่าง, สุญเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Space (Architecture)ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Space (Art)ที่ว่าง (ศิลป์) [TU Subject Heading]
Unused Land ที่ว่าง
พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปก คลุม เช่น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ หรือที่จอดรถ และให้หมายความรวมถึง พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่ง ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Public Poperty ที่ว่าง
พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปก คลุม เช่น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ หรือที่จอดรถ และให้หมายความรวมถึง พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น [สิ่งแวดล้อม]
vacuumสุญญากาศ, ที่ว่างซึ่งมีความดันแก๊สต่ำ กล่าวคือ ยังคงมีโมเลกุลของแก๊สอยู่เล็กน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interstitiumที่ว่างระหว่างเนื้อเยื่อ ชั้นกลาง ช่องว่างระหว่างเซลล์ อินเตอร์สติเชียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About your little clearance sale, lohan.เกี่ยวกับการขายที่ว่างเล็กๆของเธอ โลแฮน There Might be Blood (2008)
It's better than sitting in an empty house, waiting for my father to walk through the door.มันก็ดีกว่านั่งอยู่ในบ้านที่ว่างเปล่า รอพ่อข้าเดินเข้ามาที่หน้าประตู To Kill the King (2008)
We're going to hold his 60th birthday party in the vacant lot in town.พวกเราจะไปหยุดงานฉลองวันเกิด ครบ 60 ปีของเขาตรงที่ว่างในเมือง. Episode #1.9 (2008)
Half full or half empty?ส่วนที่เต็มหรือส่วนที่ว่างล่ะ WarGames: The Dead Code (2008)
Please stay on the line for the next available agent.กรุณารอเจ้าหน้าที่ที่ว่างคนต่อ ไป Burn After Reading (2008)
The place is ground zero for scummers.สถานที่ที่ว่างเปล่ามีแต่พวกเดนมนุษย์ Taken (2008)
I had to park all the way down the block.งั้นคราวหน้าคุณก็จอดในกล่องสิ ที่ว่างน่าจะเยอะนะ Bedtime Stories (2008)
To make room, you were picking women out and saying,เพื่อให้มีที่ว่างขึ้น คุณเลือก กลุ่มผู้หญิงออกมาและบอกว่า The Reader (2008)
You know what, Tris? There's no room for you, okay? Not tonight.รู้อะไรไหม ทริส ไม่มีที่ว่างสำหรับเธอหรอกทริส ไม่ใช่คืนนี้ ไปเถอะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
It picked up the ip address, But not the content.มันเริ่มไม่เหลือที่ว่างในฮาร์ไดรฟ์แล้ว มันเลยจับได้แค่ IP address Shut Down (2008)
To an empty driveway this morning?ท่ามกลางหนทางที่ว่างปล่าวเช้านี้วะ? The Price (2008)
You could maximize light capacity here.แล้วคุณก็สามารถขยับขยายพื้นที่ว่างตรงนี้ได้ 500 Days of Summer (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blank[N] ช่องว่าง, See also: ที่ว่าง, Syn. space, gap
headroom[N] ที่ว่างโค้งส่วนบน, See also: ที่ว่างเหนือศีรษะ, Syn. headway
open[N] ที่กว้าง, See also: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง, Syn. clear space
room[N] ที่ว่าง, See also: ช่องว่าง, เนื้อที่, Syn. area, space
space[N] ที่ว่าง, See also: พื้นที่ว่าง, Syn. room
vacancy[N] พื้นที่ว่าง, See also: ที่ว่าง, ช่องว่าง, Syn. void

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
blank bookn. สมุดที่ว่างเปล่า
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
hard space(ฮาร์ดสเปซ) หมายถึงที่ว่างที่ถือเสมือนไม่ใช่ที่ว่าง ใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ ในกรณีที่พิมพ์คำบางคำที่มีที่ว่างระหว่างคำ เช่น World War II หรือ พิมพ์วันที่ เช่น May 7 เช่นนี้ ถ้าบังเอิญพิมพ์คำนี้มาถึงปลายบรรทัด แต่ไม่มีที่ว่างพอจะพิมพ์ทั้งคำ คอมพิวเตอร์จะแยกนำคำหลังช่องว่างมาขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะเป็นการไม่ถูกต้อง เราจึงต้องกำหนดให้ที่ว่างที่เห็นนั้นเป็นฮาร์ดสเปซ เพื่อให้โปรแกรมไม่แยกเป็นคนละบรรทัด ถ้าที่ไม่พอในบรรทัดบน ก็จะนำลงมาบรรทัดใหม่ทั้งคำ
headroomn. ที่ว่างโค้งส่วนบน,ที่ว่างเหนือศีรษะ., Syn. headway
hollow(ฮอล'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลุม,กลวง,ว่าง,เว้า,ไม่มีความหมาย,ไม่จริงใจ,เท็จ n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) โพรง,หลุม,แอ่ง,ที่ว่าง,ที่กลวง,หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty,su

English-Thai: Nontri Dictionary
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง
blank(n) ช่องว่าง,ที่ว่าง
fallow(n) ที่รกร้าง,ที่ว่างเปล่า
opening(n) ที่ว่าง,ช่อง,รู,การเปิด,ลู่ทาง,โอกาส
room(n) ที่ว่าง,ห้อง,โอกาส,เนื้อที่,ที่พัก
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ
vacancy(n) ความว่าง,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง,ที่ว่าง
void(n) ที่ว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
haben(vt) |hat, hatte, hat gehabt| มี เช่น Hast du Essen übrig? เธอมีอาหารเหลือไหม, Haben Sie noch Plätze frei? คุณมีที่ว่างเหลือบ้างไหมคะ
Leergut(n) |das, nur Sg.| กล่องหรือลังที่ว่างเปล่า, ขวดเปล่าที่สามารถนำไปคืนขวดแล้วได้ค่าขวดเปล่ากลับมา

French-Thai: Longdo Dictionary
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top