Search result for

ที่ตั้ง

(57 entries)
(0.2562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ตั้ง-, *ที่ตั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ตั้ง[N] location, See also: position, situation, site, Syn. ทำเล, Example: เจ้าของโรงงานมองหาที่ตั้งของโรงงานใหม่, Count unit: ที่, Thai definition: ทำเลที่ตั้ง, ตำแหน่งแห่งที่, ตำแหน่งที่ตั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กี่ ๑ที่ตั้งพระกลดหรือพระแสงง้าวเป็นต้น.
ค่ายที่ตั้งกองทหาร, ที่พักกองทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
county seatที่ตั้งเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
type localityที่ตั้งแบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Focusing, Lineที่ตั้งหาระยะความชัด(ของกล้องถ่ายรูป) [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's still programmed with our tactics and base locations?มันมีทั้งแผนการรบ และที่ตั้งฐานของเราอยู่? Downfall of a Droid (2008)
- Prepare to jump to those coordinates.- เตรียมเข้าสู่พิกัดที่ตั้งไว้ Duel of the Droids (2008)
the names of your secret allies, the locations of their basesรายชื่อพันธมิตรลับของท่าน, ตำแหน่งที่ตั้งของฐานพวกเขา Cloak of Darkness (2008)
It's all over the news. They found the location of the bank.เป็นข่าวไปทั่วแล้ว พวกเขาพบที่ตั้งของธนาคารนั้นแล้ว The Bank Job (2008)
/On the western border /stood the Monastery of Turfan.ทางเขตแดนตะวันตกนั้นเป็นที่ตั้งของวัดถูเอ้อฟาน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Our whole existence here is based on this great premise that we're special and superior to the whole thing.การดำรงอยู่ทั้งหมดของเราที่นี่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมนี้ ว่าเราพิเศษและเหนือกว่าสิ่งที่ทั้ง Revolutionary Road (2008)
DOWNLOADING DATA COORDINATESดาวน์โหลดที่ตั้ง Fast & Furious (2009)
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ Home (2009)
Locating McCullen's base will be like finding a needle in a coal mine.จะหาที่ตั้งของ แม็คคันเลน คงเหมือนงมเข็มในเหมืองถ่านหิน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I'm gonna move my clubhouse there and park it right next to the falls.ฉันจะย้ายที่ตั้งชมรมไปอยู่นั่น ตั้งมันตรงหน้าน้ำตกเลย Up (2009)
Get your assets back to base.เก็บข้าวของ กลับไปที่ตั้งซะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'll notify Admiral Smith the target is located and confirmed.ฉันจะแจ้งนายพลเรือสมิธ ว่ายืนยันที่ตั้งเป้าหมาย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ตั้ง[n.] (thītang) EN: location ; position ; situation ; site ; place   FR: localisation [f] ; endroit [m] ; lieu [m]
ที่ตั้งสถานทูต[n. exp.] (thītang sathānthūt) EN: legation   FR: légation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bier[N] ที่ตั้งโลงศพ
bookend[N] ที่ตั้งหนังสือ (ทำให้หนังสือตรงเป็นแถว)
catafalque[N] ที่ตั้งหีบศพที่มีการประดับตกแต่ง
copyholder[N] ที่ตั้งหนังสือ, See also: เครื่องมือที่ใช้วางหนังสือในแนวตั้ง (เพื่อช่วยให้คนพิมพ์อ่านได้ง่ายขึ้นขณะพิมพ์)
neighboring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
neighbouring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
outboard[ADJ] ที่ตั้งอยู่นอกลำตัวเรือ
southern[ADJ] ในทางภาคใต้, See also: ที่ตั้งอยู่ทางใต้, ซึ่งหันหน้าไปทางใต้, Syn. in the south, southerly
teapoy[N] ที่ตั้งกาน้ำชา
unipod[ADJ] ที่ตั้งขึ้นด้วยขาเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
boolean logicตรรกะแบบบูลหมายถึง ค่า"จริง" (True) หรือ "ไม่จริง " (False) ใช้มากในการเขียนโปรแกรม เป็นหลัก พิชคณิต ที่ตั้งตามชื่อของผู้คิด คือ ยอร์ช บูล (George Boole) หลักทั่วไปคล้ายพิชคณิต ธรรมดา แต่ใช้ระบบเลขฐานสอง
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
base(n) ฐาน,ราก,หลัก,ที่ตั้ง,ที่มั่น,พื้น
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก
location(n) ที่ตั้ง,ทำเล,การตั้ง,สถานที่,ตำแหน่งที่ตั้ง
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
seat(n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ
sepulchre(n) สุสาน,หลุมศพ,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
site(n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ

German-Thai: Longdo Dictionary
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
vorsichtig(adj adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top