Search result for

ทีหลัง

(30 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทีหลัง-, *ทีหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีหลัง[ADV] later, See also: afterward, next, Syn. คราวหลัง, ภายหลัง, Ant. คราวหน้า, ภายหน้า, Example: ทีหลังคุณแม่จึงจะได้เห็นว่าที่ลูกสะใภ้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทีหลัง, ทีหน้าทีหลังน. ภายหลัง, หลังจากนั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. Um, can you come back later, maybeเอ่อ คุณช่วยมาทีหลัง ได้มั้ย New Haven Can Wait (2008)
That's cool.ฉันโทรหาเธอทีหลังได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Anything gets in our way, cut first, ask questions later.ถ้าเจอใครขว้างทาง ตัดก่อน แล้วถามทีหลัง Dead Space: Downfall (2008)
- What about Kyne? - We'll get to him.แล้วเรื่องไตน์ล่ะ เรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังก่อน Dead Space: Downfall (2008)
Her doctors will be by later. You can schmooze then.หมอของเขาจะตามมาทีหลัง งั้นพวกคุณตามสบายได้ Birthmarks (2008)
Doing anything later?ทำอะไรบางอย่างทีหลัง The Itch (2008)
Can I give my reasons later...or never?จะให้ผมให้ เหตุผลทีหลังหรือ... ... ไม่ต้อง Emancipation (2008)
Look, just find him for me, and I'll be there soon.ก่อนอื่น ช่วยหาเขาก่อน แล้วข้าจะตามไปทีหลัง Destroy Malevolence (2008)
Then we will finish off Skywalker.สกายวอล์คเกอร์เอาไว้ทีหลัง Shadow of Malevolence (2008)
Oh, don't go into my room. We'll deal with it later.อ้อ, อย่าเพิ่งเข้าไปในห้องผมนะ เดี๋ยวผมกลับมาจัดการทีหลัง Valiant (2008)
Look, we'll talk about this later.ฟังนะ เราไว้คุยเรื่องนี้กันทีหลัง Duel of the Droids (2008)
- Perhaps after my rescue- บางทีหลังจากการช่วยชีวิตข้า... Cloak of Darkness (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทีหลัง[X] (thīlang) EN: later ; another time ; after now   FR: plus tard ; une autre fois

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
fifo(ฟีโฟ, ไฟโฟ) ย่อมาจาก first in, first out แปลว่า "เข้าก่อนออกก่อน" ผู้เขียนโปรแกรมนำศัพท์คำนี้มาใช้ในเรื่องของ การส่งข้อมูล เข้าไปเก็บ บางทีเราต้องการให้เก็บแบบที่เข้าไปก่อน ก็ให้เรียกออกมาได้ก่อน บางที เราอาจต้องการให้เป็นแบบ "เข้าทีหลัง ออกก่อน" เพราะข้อมูลที่เข้าไปก่อนอยู่ลึกเข้าไป กว่าจะเรียกออกมาได้ ต้องรอจนข้อมูลที่เข้าไปทีหลังออกมา จนหมดเสียก่อน แบบหลังนี้เรียกว่า last in, first out ดู LIFO ประกอบ
first in, first outเข้าก่อนออกก่อนใช้ตัวย่อว่า FIFO อ่านว่า ฟีโฟ หรือไฟโฟ ผู้เขียนโปรแกรมนำศัพท์คำนี้มาใช้ในเรื่องของ การส่งข้อมูล เข้าไปเก็บ บางทีเราต้องการให้เก็บแบบที่เข้าไปก่อน ก็ให้เรียกออกมาได้ก่อน บางที เราอาจต้องการให้เป็นแบบ "เข้าทีหลัง ออกก่อน" เพราะข้อมูลที่เข้าไปก่อนอยู่ลึกเข้าไป กว่าจะเรียกออกมาได้ ต้องรอจนข้อมูลที่เข้าไปทีหลังออกมา จนหมดเสียก่อน แบบหลังนี้เรียกว่า last in, first out ดู last in, first out ประกอบ
latecomer(-'คัมเมอะ) n. ผู้มาสาย,ผู้มาทีหลัง
meta- "ทีหลัง","ไปตาม","เกิน","ท่ามกลาง","ที่มีน้ำน้อยที่สุด"
on(ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
prefabricate(พรีแฟบ'บริเคท) vt. สร้างไว้ล่วงหน้า,สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน (เพื่อนำมาประ-กอบกันทีหลัง) ., See also: prefabrication n. prefabricator n.
secondary(เซค'เคินเดอริ) adj. ที่สอง,ลำดับสอง,ทุติยะ,อันดับรอง,รอง,สำรอง,ทีหลัง,ต่อเนื่อง,สังกัด,ได้มาจาก,ไม่สำคัญ,ส่งเสริม,ส่วนเสริม,เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม,เกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมที่รวมตัวกับอีกสองคาร์บอนอะตอม, เป็นอนุพันธุ์,เกี่ยวกับอดีต,เกี่ยวกับการเน้นเสียงที่สอง
sequel(ซี'เควล) n. บทต่อเนื่อง,เรื่องที่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ตามมาทีหลัง,ผลที่ตาม,ผล,ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,การอนุมาน, Syn. upshot,consequence
xerographic printerxerographic printer เครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนาหมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีการพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้าลงบนแผ่นกระดาษเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงปัดด้วยผ้าหมึกแห้งให้ขึ้นเป็นสีทีหลัง เป็นการใช้ทั้งความร้อน และแรงอัด ทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษรที่คมชัดมาก ความเร็วในการพิมพ์จะอยู่ในราว 400 บรรทัดต่อนาที

English-Thai: Nontri Dictionary
after(adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง
after(con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง
late(adj) สาย,อันก่อน,อดีต,แก่,ช้า,ต่อมา,ทีหลัง

German-Thai: Longdo Dictionary
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
geschmeidig(adj adv) อ่อนนุ่ม เช่น Die Creme macht die Hände sofort nach der Anwendung geschmeidig. ครีมนี้ทำให้มือนุ่มเนียนทันทีหลังจากทา, See also: Related: zart

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top