ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทิศทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิศทาง-, *ทิศทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิศทาง(n) direction, See also: way, Syn. แนว, Example: รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในเส้นทาง ตามทิศทางของขดลวดทองแดง, Count Unit: ทิศทาง, Thai Definition: ทางที่มุ่งไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิศทางน. แนว, ทางที่มุ่งไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directionทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiparallelทิศทางตรงกันข้าม, แอนตี้พาราเลล [การแพทย์]
Centrifugallyทิศทางออกนอก [การแพทย์]
Creaming Test, Direction ofทิศทางของการเกิดการแยกชั้นเป็นครีม [การแพทย์]
Directionทิศทาง, แนว [การแพทย์]
Direction, Bondทิศทางของบอนด์ [การแพทย์]
Direction, Futureทิศทางในอนาคต [การแพทย์]
Directionalityทิศทาง [การแพทย์]
Wind directionทิศทางลม [อุตุนิยมวิทยา]
Direction of movement of the wavesทิศทางการเคลื่อนที่ ของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
Direction and speed of movement of cloudทิศทางและความเร็ว ของการเคลื่อนตัวของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว The Old Man and the Sea (1958)
A map, so at least I'll have some idea where I'm heading?เเล้วก็เเผนที่ เพื่อให้ผมรู้ทิศทาง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Jump in, I'll make sure you head in the right direction, huh!เข้าใน ผมจะให้แน่ใจว่าคุณมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ฮะ First Blood (1982)
Right this way, partner.ทิศทางนี้ First Blood (1982)
Before you go you could start us in the right direction.ก่อนที่คุณจะไป คุณช่วยให้เราเริ่ม ในทิศทางที่ถูกต้องได้ Gandhi (1982)
We fire the engines at the wrong time, we go off the wrong direction and we don't have the fuel to make a correction.วงโคจรในวันพรุ่งนี้ เรายิง เครื่องมือเหล่านั้น ที่ผิดเวลาเราออกไปในทางที่ผิด ทิศทางที่เราไม่ได้มีเชื้อเพลิง เพียงพอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This book contained a map, a map with no names, precise directions from the unknown city to the secret Canyon of the Crescent Moon.สมุดนี่บรรจุแผนที่, แผนที่ที่ไม่ม่ชื่อ, บอกทิศทางของเมืองที่สูญหาย อย่างระเอียด ไปที่แคนยอนลึกลับ รูปพระจันทร์เสี้ยว Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You know, I think we should take a different tack.รู้มั้ย ฉันคิดว่าเราต้องเปลี่ยนทิศทางเรื่องกันหน่อยแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
"All the romance will hit the mirror, poom, go back the opposite direction."ความรักจะไปชนกระจก แล้วสะท้อนไปอีกทิศทางหนึ่ง" The Joy Luck Club (1993)
All of us like stairs, one step after another, going up, going down, but always going the same way.พวกเราเป็นเหมือนกับขั้นบันได หนึ่งขั้นตามหลังขั้นอื่นๆ ขึ้นๆ ลงๆ แต่ก็ยังคงไปในทิศทางเดียวกันตลอด The Joy Luck Club (1993)
They were looking back... in this direction.มันมองมา... ทิศทางนี้ Heat (1995)
Any wonder we've lost our sense of direction?สงสัยใด ๆ ที่เราได้สูญเสีย ความรู้สึกของเราทิศทาง? Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิศทาง[thitthāng] (n) EN: direction ; way  FR: direction [ m ] ; sens [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, See also: Related: Half Duplex, Simplex
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, See also: adverseness n., Syn. opposing
Surfskate[เซิร์ฟสเกต] (n) กีฬาสไตล์เอ็กซ์ตรีมที่กำลังเป็นกระแสมาแรงในไทย เป็นการผสมผสานระหว่างการเล่นสเกตบอร์ดและการเล่นเซิร์ฟ โดยผู้เล่นจะต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นไม้กระดาน บิดสะโพกเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงในการควบคุมบังคับทิศทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bearing(n) ทิศทางที่แน่นอน
direction(n) ทิศทาง, See also: แนวโน้ม, Syn. bias, bent, trend
eastward(n) จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก, See also: ทิศทางที่ไปทางตะวันออก
line(n) ทิศทางในการเคลื่อนไหว, Syn. direction, course
northing(n) ทิศทางทางเหนือ
orientation(n) การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
point(n) ทิศทาง, Syn. direction
seaward(n) ทิศทางไปสู่ทะเล, See also: ทิศทางจากพื้นดินไปยังทะเล
ward(suf) ทิศทาง
wards(suf) ทิศทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging
airt(แอร์' อาร์ท) n. ทิศทาง-vt. นำทาง, ชี้ทาง., Syn. airth
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู, ลูกศร, เกาทัณฑ์, สิ่งที่คล้ายลูกศร, ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile, missile
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง)
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, ด้าน (ปัญหา) , หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง, ทิศทาง, ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aspect(n) ท่าทาง, รูปร่างหน้าตา, ลักษณะ, รูปการ, เกณฑ์, ทิศทาง
direction(n) ทิศทาง, การควบคุม, แนวโน้ม, คำสั่ง, การชี้แนะ, การจ่าหน้าซอง
point(n) จุด, ทิศทาง, ข้อ, จุดทศนิยม, ตำแหน่ง, ประเด็น, ใจความสำคัญ
run(n) ทางน้ำไหล, การวิ่ง, การเดินเครื่อง, ทิศทาง, เที่ยวเรือ
set(n) ชุด, สำรับ, ทิศทาง, เกมเทนนิส, รูปร่าง, ฉาก, สิ่งตีพิมพ์
tack(vi) แล่นคดเคี้ยว, เปลี่ยนใบ, เปลี่ยนทิศทางลม
trend(n) ความเอนเอียง, ทิศทาง, แนวโน้ม
turn(vi) หมุน, หันหลัง, เปลี่ยนทิศทาง, เลี้ยว, ใคร่ครวญ
veer(vi) เปลี่ยนทิศทาง, หันเห

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
方向[ほうこう, houkou] (n) ทิศทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทาง
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
hinโน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป)
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น ein Gespräch steuern ควบคุมการสนทนา
hin(adv) |คำบอกทิศทาง + hin| ทางนั้น, ที่นั่น (ใช้บ่งทิศทางของสถานที่ที่หมายถึง) เช่น nach rechts hin ทางขวานั่น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top