ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้แข็งตัว

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้แข็งตัว-, *ทำให้แข็งตัว*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calcify[VT] ทำให้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
solidify[VT] ทำให้เป็นของแข็ง, See also: ทำให้แข็งตัว, Syn. set, thicken, crystallize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calcify(แคล'ซิไฟ) {calcified,calcifying,calcifies} vt.,vi. กลายเป็นเกลือของแคลเซียม,ทำให้แข็งตัว
clabbern. นมเปรี้ยวที่แข็งตัว. vt.,vi. ทำให้แข็งตัว
induration(อินดูเร'เชิน) n. การทำให้แข็งตัว,การทำให้ด้าน,การแข็งตัวเป็นหิน,บริเวณเนื้อเยื่อแข็ง., See also: indurative adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top