ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้อ่อนแอ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้อ่อนแอ-, *ทำให้อ่อนแอ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It only gives a weakening effect, as if they're drunk.มันแค่ทำให้อ่อนแอลง ราวกับว่าพวกเขาเมา The Book of the Three Hans (2006)
You keep it to piss them off.นั่นล่ะที่ทำให้อ่อนแอ Pilot (2009)
That draws them to weak, easily manipulated men?ถูกทำให้อ่อนแอได้เพราะ ผู้ชายหัวอ่อนเหรอ Phoenix (2010)
So strong, it weakens you.รุนแรงมาก ทำให้อ่อนแอได้ It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
And it's emasculation Saturday with Vanessa.และมันเป็นการทำให้อ่อนแอ กับเวเนซซ่าในวันเสาร์ I Told You So (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilute with[PHRV] ทำให้อ่อนแอ, See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน
enfeeble[VT] ตัดกำลัง, See also: ทำให้อ่อนแอ, Syn. enervate, exhaust, weaken
etiolate[VT] ทำให้อ่อนแอ
impair[VI] ทำให้อ่อนแอ, Syn. weaken
pull down[PHRV] ทำให้อ่อนแอ(สุขภาพ), Syn. drag down
reduce to[PHRV] ทำให้อ่อนแอ
weaken[VT] ทำให้อ่อนแอ, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. debilitate, enervate, enfeeble, Ant. energize, strengthen, vitalize
water down[PHRV] ทำให้อ่อนแอลง (มักใช้รูป passive voice)
wear away[PHRV] ทำให้อ่อนแอ, Syn. wear down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย,กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute
emasculatevt. ตอน,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เหมือนผู้หญิง adj. ซึ่งถูกตอน,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,ด้วยกำลัง, See also: emasculation n. ดูemasculate emasculative adj. ดูemasculate emasculator n. ดูmasculate emasculatory adj. ดูemasculate
impair(อิมแพร') vt. ทำให้เลวลง,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,เลวลง., See also: impairable adj. impairer n. impairment n., Syn. diminish,injure
unsettle(อันเซท'เทิล) vt. ทำให้ไม่มั่นคง,เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้อ่อนแอ. vi. กลายเป็นไม่มั่นคง,กลายเป็นไม่มีระเบียบ., See also: unsettlement n., Syn. upset
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้อ่อนแอ,กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate,cripple

English-Thai: Nontri Dictionary
craze(vt) ทำให้บ้าคลั่ง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้จิตเสื่อม,ทำให้ผิวแตก
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง
enervate(vt) ทำให้อ่อนเปลี้ย,ทำให้เพลีย,ทำให้อ่อนแอ,ตัดกำลัง
impair(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้เสีย,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top