ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้หันเห

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้หันเห-, *ทำให้หันเห*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least the hands distract away from the dreadful syncopation problem you have.อย่างน้อยมือ ทำให้หันเหความสนใจ ไปจากปัญหาดนตรีลัดจังหวะ แย่ๆ ของคุณ Behind the Red Curtain (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflect[VT] ทำให้หันเหความสนใจ, See also: เบนความสนใจ, เปลี่ยนความสนใจ, Syn. diviate, diverge, redirect
detract[VT] ทำให้เบี่ยนเบน, See also: ทำให้หันเห

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflection(ดิเฟลค'เชิน) n. การหันเห,การบ่ายเบน,การทำให้หันเห,การทำให้บ่ายเบน, Syn. deviation
divertive(ดิเว'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หันเห. ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน
yaw(ยอ) vi. หันเห,แล่นเอียง,บินเอียง,เฉ,หันหัวออกนอกเส้นทาง vt. ทำให้หันเห n. การหันเห, Syn. roll,pitch,turn,toss,bend

English-Thai: Nontri Dictionary
deflect(vt) ทำให้แบน,บ่ายเบน,ทำให้หันเห

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top