ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้ราบ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ราบ-, *ทำให้ราบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slow is smooth, smooth is fast. Let's see it.ความช้าทำให้ราบเรียบ ความราบเรียบทำให้เกิดความเร็ว ลองดู Shooter (2007)
When he is impartial, if factions don't form, the King must keep it smooth.ไม่ลำเอียง ไม่มีก๊ก ทรงทำให้ราบรื่น เมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรม ถ้าไม่มีก๊ก กษัตริย์ต้องทำให้ทุกอย่างราบรื่น Warrior Baek Dong-soo (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
level[VT] ทำให้เรียบ, See also: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ, Syn. flatten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
gradate(เกร'เดท) vi.,vt. (ทำให้) ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ เปลี่ยนสี,เรียงเป็นลำดับ,ทำให้ราบ
gradation(เกรเด'เชิน) n. การค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,การแบ่งขั้น,ลำดับ,ขั้น,ชั้น,การทำให้ราบ., See also: gradational adj. gradationally adv., Syn. sequence,step,degree
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)

English-Thai: Nontri Dictionary
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ
slip(vt) ถอดเสื้อผ้า,ลอกคราบ,เคลื่อน,ทำให้ราบรื่น,แท้ง
tabulate(vt) ทำเป็นตาราง,ทำให้ราบ,เรียง,จัดระเบียบ
tabulation(n) การทำเป็นตาราง,การจัดระเบียบ,การทำให้ราบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top