ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้ดีขึ้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ดีขึ้น-, *ทำให้ดีขึ้น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ ๒ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้, ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, เช่น แก้นาฬิกา แก้เครื่องจักร, แก้ไข ก็ว่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd better get bright! We got a show to do.คุณต้องทำให้ดีขึ้น พวกเรามีการแสดงที่จะต้องทำ The Blues Brothers (1980)
You have a rare opportunity to start again, to rewrite the past, to do better.คุณแทบไม่มีโอกาสเริ่มได้ใหม่ เพื่อเปลี่ยนอดีต, เพื่อทำให้ดีขึ้น Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I believe the surgery went smoothly.ฉันเชื่อว่าการผ่าตัดจะทำให้ดีขึ้น Love/Addiction (2007)
-No, not really. It gets better.นี่จะทำให้ดีขึ้น Atonement (2007)
This will make everything all right.นี่จะทำให้ดีขึ้นเอง Absolute Boyfriend (2008)
there's no making it better.ไม่มีทางทำให้ดีขึ้นได้ Wishful Thinking (2008)
Not that it did any good.ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ดีขึ้นได้ Never Been Marcused (2008)
It inspired me to come home and do better.มันดลใจให้ผมกลับประเทศ.. แล้วตั้งใจทำให้ดีขึ้น Invictus (2009)
- Even if it's constructive? - Never.แม้ว่ามันจะทำให้ดีขึ้นอ่ะน่ะ ไม่เด็ดขาด The Ugly Truth (2009)
But when it comes down to that moment where they actually need to step up and, I don't know, make a move they chicken out.แต่พอถึงเหตุการณ์นั้น ..ที่จำเป็นต้องทำให้ดีขึ้น แบบว่า รุกไปข้างหน้า ..ดันปอดแหกแทน The Ugly Truth (2009)
I'll do better next time.หนูจะทำให้ดีขึ้น ในครั้งต่อไปค่ะ๋ Orphan (2009)
Get it off that chest you wouldn't let me enhance.เอามันออกไปจากอก คุณไม่ต้องบอกให้ผมทำให้ดีขึ้นหรอก A Spark. To Pierce the Dark. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้ดีขึ้น[thamhai dīkheun] (v, exp) EN: enhance  FR: améliorer ; abonnir (vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage(vt) ให้ประโยชน์, See also: ทำให้ดีขึ้น
ameliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุงขึ้น, Syn. improve, better, enhance
amend(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. improve, better
bum along(phrv) ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ (คำสแลง)
do good(phrv) ทำให้ดีขึ้น, See also: รู้สึกดีขึ้น, สดชื่นขึ้น
fine down(phrv) ทำให้ดีขึ้น, See also: ทำให้แน่นอน
enrich(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ทำให้มีคุณค่ามากขึ้น, ประเทือง, Syn. elevate, enhance, improve
go ahead(phrv) ทำให้ดีขึ้น, See also: ทำให้ก้าวหน้า, Syn. go forward
improve in(phrv) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, แก้ไขให้ดีขึ้น
take a turn for the better(idm) เริ่มปรับปรุง, See also: ทำให้ดีขึ้น, เริ่มดีขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt., vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
better(เบท'เทอะ) { bettered, bettering, betters } adj., adv. ดีกว่า, ดีขึ้น, ส่วนใหญ่, ใหญ่กว่า, สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น, ชนะ, ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า, การเจริญขึ้น, ภาวะที่ดีขึ้น, ผู้พนัน, ผู้ขันต่อ, Syn. preferable, superior -Conf. had better, w
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement
cultivate(คัล'ทะเวท) { cultivated.cultivating, cultivates } vt. เพาะปลูก, เพาะ, ปลูก (พืช) , เลี้ยง, พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
improve(อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น., See also: improve on upon ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n., Syn. incautious
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
meliorate(เมล'ยะเรท, มี'ลิโอเรท) vi., vt. ทำให้ดีขึ้น, บรรเทา, แบ่งเบา, ปรับปรุง., See also: meliorable adj. melioration n. meliorative adj. meliorator n., Syn. ameliorate
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์, ดีพร้อม, ดีเลิศ, ไร้มลทิน, ไม่มีตำหนิ, ถูกต้องทั้งเพ, ทีเดียว, แท้จริง, แม่นยำ, สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์, รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
up(อัพ) adj. ขึ้น, ขึ้นไป, อยู่ชั้นบน, ตั้งตรง, อยู่เหนือ, อยู่สูงกว่า, ลุกขึ้น, ตื่นขึ้น, ขึ้นหน้า, เกิดขึ้น, มากขึ้น, ขึ้นเหนือ, เกลี้ยง, แน่นหนา, เร่าร้อน, ไปตามลม, ให้หมด, ให้เสร็จ, ถึงที่สุด, โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น, ยกเว้น, ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม, ริเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
better(vt) ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ดีกว่า
emend(vt) แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, ตรวจทาน, ตรวจปรู๊ฟ
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น, บรรเทา, แบ่งเบา, ปรับปรุง
mend(vt) ซ่อมแซม, ปะ, แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น
perfect(vt) ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ดีเลิศ, ทำให้ดีขึ้น
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป, ซึ่งทำให้ดีขึ้น, เป็นการดัดนิสัย, เป็นการปรับปรุง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top