Search result for

ทำเล

(53 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำเล-, *ทำเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเล[N] site, See also: location, place, Syn. สถานที่, ที่ตั้ง, พื้นที่, ทำเลที่ตั้ง, ภูมิประเทศ, Example: ถนนสุรวงศ์เป็นทำเลที่เหมาะสำหรับขายรถยนต์, Count unit: ทำเล, Thai definition: ถิ่นที่ (โดยมากมักใช้แก่ถิ่นที่ที่มีสิ่งอย่างเดียวกันมากๆ)
ทำเลทอง[N] golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
ทำเล่นๆ[V] be flippant, See also: be playful, manifest insincerity, Ant. ทำจริงๆ, ทำจริงๆ จังๆ, Example: งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำเล่นๆ เพื่อรอเวลาที่จะสอบเรียนต่อ
ทำเลที่ตั้ง[N] location, See also: place, site, area, position, spot, Syn. ทำเล, สถานที่, บริเวณ, ที่ตั้ง, Example: โรงแรมทุ่มเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ตขนาดใหญ่เพราะทำเลที่ตั้งดีอยู่ใกล้ชายทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำเลน. ถิ่นที่, ตำบล, ภูมิที่ตั้ง, (มักใช้แก่แหล่งทำมาหากิน) เช่น ทำเลการค้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do it.ทำเลย Pilot (2013)
Okay. I guess i... better get to it.เอ่อ หนูคิดว่า หนูขอตัวไปทำเลยดีกว่า Pret-a-Poor-J (2008)
But this place is a gold mine. What's wrong with you?แต่ว่าที่นี่มันแจ๋วจริงๆ ทำเลทองของฉันเลยล่ะ \ นายเป็นไรไป? Bolt (2008)
Better now than later.ทำช้าดีกว่าไม่ทำเลยนะ Passengers (2008)
Better late than never, I guess.ทำช้าดีกว่าไม่ทำเลย,ฉันคิคอย่างนั้นนะ Passengers (2008)
Whenever you stitch yourself up, you do make a bloody mess.คุณเย็บแผลเองเมื่อไหร่ ทำเละทุกที The Dark Knight (2008)
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง Inkheart (2008)
Don't do it!อย่าทำเลย! Episode #1.9 (2008)
Because you were texting and doing your nails.เพราะว่าคุณใส่เสื้อกับทำเล็บ WarGames: The Dead Code (2008)
This is no way...ไม่ควรทำเลย Burn After Reading (2008)
What can I do?- อย่าทำเลย ! - ฟังฉัน Gomorrah (2008)
'Cause your mum is making a right mess of it.แม่ลูกทำเละเทะไปหมดแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำเล[n.] (thamlē) EN: site ; location ; place ; district ; area   FR: endroit [m] ; localité [f]
ทำเลทอง[n. exp.] (thamlē thøng) EN: golden location ; good spot ; good location   
ทำเลที่ตั้ง[n. exp.] (thamlē thītang) EN: location ; place ; site ; area ; position ; spot   
ทำเลที่เหมาะสม[n. exp.] (thamlē thī mǿsom) EN: suitable location ; suitable site   
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-len) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; manifest insincerity   FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumble[VT] ทำเลอะเทอะ
botch up[PHRV] ทำลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเล่นๆ, ทำไม่จริงจัง, ทำไม่ระวัง, Syn. mess up
camp up[PHRV] กระทำเกินเลย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเลยเถิด, Syn. ham up
dabble at[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabble in[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabble with[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
daub on[PHRV] ทำเปรอะ (โดยเฉพาะจากสิ่งที่เป็นของเหลวหนืด), See also: ทำเลอะ, ทำเปื้อน
fool with[PHRV] ทำเล่นๆ กับ, See also: เล่นกับ, Syn. mess about with
dabble[VI] ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง, Syn. tinker, trifle
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
ctrl+alt+del(เริ่มเครื่องใหม่) <ความหมาย>แป้น CTRL, ALT, DEL ล้วนเป็นแป้นพิมพ์พิเศษของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือ เครื่องที่ทำเลียนแบบไอบีเอ็ม เมื่อกดทั้งสามแป้นนี้พร้อมกันแล้ว จะเท่ากับสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้น การทำเช่นนี้เรียกว่า "warm boot" จะเหมือนกับการปิดแล้วเปิดสวิตซ์ที่เครื่องใหม่ (cold boot) ในกรณีเช่นที่ว่านี้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำอยู่ ข้อมูลจะหายไปหมด เพราะไม่ได้สั่งเก็บหรือบันทึก
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า
overplay(โอเวอะเพล') v. แอ๊คท่าเกินไป,ทำเลยเถิด,แสดงเกินความเป็นจริง,ให้ความสำคัญเกินไป.
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bumble(vt) ทำผิด,ทำเสีย,ทำเลอะเทอะ
contamination(n) การทำให้เปรอะ,การทำเลอะ,การเจือปน,สิ่งเจือปน
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก
location(n) ที่ตั้ง,ทำเล,การตั้ง,สถานที่,ตำแหน่งที่ตั้ง
manicurist(n) ช่างแต่งเล็บ,ช่างทำเล็บ
overact(vt) แสดงท่ามากเกินไป,โอ้อวด,ทำเลยเถิด
overdo(vi,vt) ทำเลยเถิด,ทำเกินไป
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย

German-Thai: Longdo Dictionary
gar nichtsไม่มีเลย เช่น Er hat gar nichts zu tun. เขาไม่มีอะไรทำเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top