Search result for

ทำเล

   
53 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำเล-, *ทำเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเล[N] site, See also: location, place, Syn. สถานที่, ที่ตั้ง, พื้นที่, ทำเลที่ตั้ง, ภูมิประเทศ, Example: ถนนสุรวงศ์เป็นทำเลที่เหมาะสำหรับขายรถยนต์, Count unit: ทำเล, Thai definition: ถิ่นที่ (โดยมากมักใช้แก่ถิ่นที่ที่มีสิ่งอย่างเดียวกันมากๆ)
ทำเลทอง[N] golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
ทำเล่นๆ[V] be flippant, See also: be playful, manifest insincerity, Ant. ทำจริงๆ, ทำจริงๆ จังๆ, Example: งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำเล่นๆ เพื่อรอเวลาที่จะสอบเรียนต่อ
ทำเลที่ตั้ง[N] location, See also: place, site, area, position, spot, Syn. ทำเล, สถานที่, บริเวณ, ที่ตั้ง, Example: โรงแรมทุ่มเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ตขนาดใหญ่เพราะทำเลที่ตั้งดีอยู่ใกล้ชายทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำเลน. ถิ่นที่, ตำบล, ภูมิที่ตั้ง, (มักใช้แก่แหล่งทำมาหากิน) เช่น ทำเลการค้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do it.ทำเลย Pilot (2013)
- What are we gonna do, play charades?- เรามีสิ่งที่จะทำเล่นทาย? 12 Angry Men (1957)
The mess people make.คนทำเลอะเทอะจริง ๆ Oh, God! (1977)
There are no pictures, no duplicates anywhere.มันไม่มีรูป, ไม่มีการทำเลียนแบบที่ไหน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Bapu, please don't do it.บาปู อย่าทำเลย Gandhi (1982)
With all that's going on, you could do that without a second thought?ถ้าคุณอยากทำอะไรก็ทำเลย ไม่ต้องแคร์เรา Day of the Dead (1985)
I'm sorry I was bad to youผมขอโทษผมเคยทำเลวกับคุณ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
"I want you to do whatever you want to do."อยากทำอะไรก็ทำเลย" Punchline (1988)
Well, he's doing Leningrad, and he summoned me for a powwow.ดีที่เขาทำเลนินกราดและเขาเรียกผมสำหรับการประชุมกัน The Russia House (1990)
It's a classy place. Look at the layout.สถานที่ยอดเยี่ยม ทำเลก็แจ๋ว Goodfellas (1990)
Either that or that weird human spontaneous combustion thing.มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์น่าจะทำเลย The Lawnmower Man (1992)
We'll never do it. It's no good.อย่าทำเลย มันไม่ดีนะ The Cement Garden (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำเล[n.] (thamlē) EN: site ; location ; place ; district ; area   FR: endroit [m] ; localité [f]
ทำเลทอง[n. exp.] (thamlē thøng) EN: golden location ; good spot ; good location   
ทำเลที่ตั้ง[n. exp.] (thamlē thītang) EN: location ; place ; site ; area ; position ; spot   
ทำเลที่เหมาะสม[n. exp.] (thamlē thī mǿsom) EN: suitable location ; suitable site   
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-len) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; manifest insincerity   FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumble[VT] ทำเลอะเทอะ
botch up[PHRV] ทำลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเล่นๆ, ทำไม่จริงจัง, ทำไม่ระวัง, Syn. mess up
camp up[PHRV] กระทำเกินเลย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเลยเถิด, Syn. ham up
dabble at[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabble in[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabble with[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
daub on[PHRV] ทำเปรอะ (โดยเฉพาะจากสิ่งที่เป็นของเหลวหนืด), See also: ทำเลอะ, ทำเปื้อน
fool with[PHRV] ทำเล่นๆ กับ, See also: เล่นกับ, Syn. mess about with
dabble[VI] ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง, Syn. tinker, trifle
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
ctrl+alt+del(เริ่มเครื่องใหม่) <ความหมาย>แป้น CTRL, ALT, DEL ล้วนเป็นแป้นพิมพ์พิเศษของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือ เครื่องที่ทำเลียนแบบไอบีเอ็ม เมื่อกดทั้งสามแป้นนี้พร้อมกันแล้ว จะเท่ากับสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้น การทำเช่นนี้เรียกว่า "warm boot" จะเหมือนกับการปิดแล้วเปิดสวิตซ์ที่เครื่องใหม่ (cold boot) ในกรณีเช่นที่ว่านี้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำอยู่ ข้อมูลจะหายไปหมด เพราะไม่ได้สั่งเก็บหรือบันทึก
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า
overplay(โอเวอะเพล') v. แอ๊คท่าเกินไป,ทำเลยเถิด,แสดงเกินความเป็นจริง,ให้ความสำคัญเกินไป.
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bumble(vt) ทำผิด,ทำเสีย,ทำเลอะเทอะ
contamination(n) การทำให้เปรอะ,การทำเลอะ,การเจือปน,สิ่งเจือปน
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก
location(n) ที่ตั้ง,ทำเล,การตั้ง,สถานที่,ตำแหน่งที่ตั้ง
manicurist(n) ช่างแต่งเล็บ,ช่างทำเล็บ
overact(vt) แสดงท่ามากเกินไป,โอ้อวด,ทำเลยเถิด
overdo(vi,vt) ทำเลยเถิด,ทำเกินไป
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย

German-Thai: Longdo Dictionary
gar nichtsไม่มีเลย เช่น Er hat gar nichts zu tun. เขาไม่มีอะไรทำเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top