ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำเทียม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำเทียม-, *ทำเทียม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำเทียมก. เลียนแบบ จำลอง หรือทำเอาอย่างด้วยวิธีการใด ๆ ให้เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอย่างเดิมหรือไม่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoning ทำเทียม
เลียนแบบ จำลอง หรือทำเอาอย่างด้วยวิธีการใดๆ ให้เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ หรือวัสดุอย่างเดิมหรือไม่ [สิ่งแวดล้อม]
Antificial ทำเทียม
เลียนแบบ จำลอง หรือทำเอาอย่างด้วยวิธีการใดๆให้เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ หรือวัสดุอย่างเดิมหรือไม่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Using these mirrors, we can re-create the seasonal offset.โดยใช้กระจกเหล่านี้ เราอาจทำเทียมแดดฤดูอื่นได้ Where There's a Will (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fake[VT] ปลอมแปลง, See also: ทำเทียม, Syn. feign, copy, clone, simulate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud
in vitro(อิน'วีโทร) ในหลอดแก้ว,ในสิ่งแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น, Syn. in glass

English-Thai: Nontri Dictionary
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ
fake(vt) กุเรื่องขึ้น,อุปโลกน์ขึ้น,ปลอมแปลง,ทำเทียม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top