Search result for

ทำอันตราย

(34 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำอันตราย-, *ทำอันตราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำอันตราย[V] hurt, See also: harm, Syn. ทำร้าย, รังแก, ประทุษร้าย, ทำให้เจ็บ, ทำให้บาดเจ็บ, Example: โจรทำอันตรายเหยื่อด้วยการเชือดคอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They don't look so tough to me.พวกมันทำอันตรายข้าไม่ได้หรอก Downfall of a Droid (2008)
Nothing looks tough to you.พวกมันทำอันตรายเจ้าไม่ได้ Downfall of a Droid (2008)
Perhaps this is a disease that is not always fatal.บางทีโรคนี้อาจจะไม่ทำอันตรายถึงชีวิต The Mark of Nimueh (2008)
- The griffin was unharmed.เราไม่สามารถทำอันตรายแก่กริฟฟินได้ ฝ่าบาท Lancelot (2008)
One who possesses it will be invincible to the virus weapon.เพราะคนทีได้มันไป อาวุธไวรัสชนิดนี้จะไม่สามารถทำอันตรายเขาได้ Death Note: L Change the World (2008)
These levels shouldn't present any danger to the nearby population, but I still want atmospheric monitors set up.ปริมาณขนาดนี้คงจะไม่ทำอันตราย ต่อประชากรที่อยู่ใกล้เคียง แต่ฉันต้องการการติดตามข้อมูลเชื้อโรคในอากาศ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
If you use gas you're gonna compromise visibility, and I can't afford another diplomat getting shot in the fez.ทำอันตรายต่อการมองเห็น และผมก็ไม่สามารถให้มี ทูตท่านอื่นถูกยิงอีกได้ Cowboys and Indians (2009)
I'm just worried that it's taking a toll.ชั้นแค่เป็นห่วง กลัวมันจะทำอันตรายคุณ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
No, I'm not administering a potentially harmful drug because a patient had a freaky dream.ไม่ ฉันไม่เอายา ที่อาจทำอันตรายได้มาใช้ เพราะว่าคนไข้มี ความฝันประหลาด Black Swan (2009)
You're annoying as hell yes but ultimately harmless.ใช่ นายมันทำให้รำคาญยังกับนรก แต่ในที่สุดก็ไม่ทำอันตรายได้ Chapter Two 'Ink' (2009)
Do you have any idea why someone might want to harm Jared?คุณรู้อะไรมั้ย ว่าทำไมถึงมีคนพยายามทำอันตราย Jarid Surrogates (2009)
It is against my vows to harm any living creature.มันขัดต่อคำสาบานของข้าที่ว่า จะไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใดๆน่ะ Alice in Wonderland (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarāi) EN: hurt ; harm ; damage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assassinate[VT] ทำลาย, See also: ทำอันตราย, Syn. harm
harm[VT] ทำร้าย, See also: ทำอันตราย, ทำลาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
scathe[VT] ทำอันตราย (คำโบราณ), See also: ทำร้าย, ทำให้บาดเจ็บ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
gun(กัน) n. ปืน,อาวุธปืน,กระบอกฉีด,ท่อลม,นักล้วง vi. ล่าด้วยปืน,ยิงด้วยปืน vt. ยิงด้วยปืน,ทำให้เร็วขึ้น,เร่งความเร็ว,เติมน้ำมัน, See also: gun for ค้นหาเพื่อทำอันตรายหรือเพื่อฆ่า
harm(ฮาร์ม) n. อันตราย,การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ความเสียหาย,การเป็นภัย,ความชั่ว,ความผิด. vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmer n., Syn. injury,damage
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure,wound,harm
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
jeopardise(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
mutilate(มิว'ทะเลท) vt. ตัดแขนหรือขาหรือส่วนสำคัญของร่างกายออก,ทำให้เสียโฉม,ทำให้พิการ,ทำอันตราย., See also: mutilation n.,adj. mutilator n., Syn. maim

English-Thai: Nontri Dictionary
harm(vt) ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย
hurt(vi) บาดเจ็บ,เสียหาย,เป็นอันตราย, ทำอันตราย
injure(vt) ทำให้เสียหาย,ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
scathe(vt) ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
touch(vt) สัมผัส,แก้ไข,ทำอันตราย,แตะ,ถู,ตกแต่ง
wound(vt) ทำให้บาดเจ็บ,ทำให้มีบาดแผล,ทำอันตราย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top