ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำลายชีวิต

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำลายชีวิต-, *ทำลายชีวิต*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
You should bless me for destroying him before he found out what you really are.ท่านควรจะขอบคุณหม่อมฉัน ที่ทำลายชีวิตเขา... ก่อนที่เขาจะพบความจริง ว่าท่านเป็นคนเช่นไร The Princess Bride (1987)
And you're gonna ruin his life?แกกำลังจะทำลายชีวิตเขา ทั้งๆ ที่เขาช่วยชีวิตแก Casualties of War (1989)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)
Do you want to ruin my life, is that it?คุณต้องการจะทำลายชีวิตผมใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
Ma! You are going to ruin her whole life!แกจะทำลายชีวิตของเธอนะ The Joy Luck Club (1993)
Leads to the destruction of his father, who he replaces.จนนำไปสู่การทำลายชีวิตพ่อตัวเอง Don Juan DeMarco (1994)
He'll ruin his life!เขาเป็นเพียงเด็ก เขาจะทำลายชีวิตของเขา The Birdcage (1996)
From that moment on, the spark of unhappiness in our country was fanned into a flame that would soon destroy our lives for ever.จากชั่วขณะนั้น ได้จุดประกาย ความทุกข์ให้แก่ประเทศเรา ปลุกโทสะที่ทำลายชีวิต ของพวกเราไปตลอดกาล Anastasia (1997)
You think because I watched my firstborn... fuck up his entire life that I can sit here... and see my baby follow him down the same toilet?แม่คิดอย่างนั้นเพราะ / เพราะฉันดูจากลูกคนแรกของฉัน... เขาทำลายชีวิตตัวเอง / ฉันทนนั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้... ทนเห็นลูกตัวเองเดินตาม/เขาลงส้วมงั้นเหรอ? American History X (1998)
I have come to ask you whether you believe that... just as one lie can destroy a life... so one truth can put it together again.ถ้าการโป้ปดทำลายชีวิตใครสักคน สัจจะก็สามารถแก้ไขให้กลับคืนได้ The Man in the Iron Mask (1998)
I have raised a son who destroys lives... instead of saving them.ข้าเลี้ยงดูลูกชายที่ทำลายชีวิต แทนที่จะช่วยชีวิต The Man in the Iron Mask (1998)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodshedn. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing
vital(ไว'เทิล) adj. เกี่ยวกับชีวิต,จำเป็นสำหรับชีวิต,กระฉับกระเฉง,มีพลังงาน,มีชีวิตชีวา,มีกำลัง,จำเป็น,สำคัญ,ขาดเสียมิได้,ทำลายชีวิต,ทำให้ตายได้,ความเป็นความตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodshed(n) การนองเลือด,การฆ่า,การทำลายชีวิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top