ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำลายข้าวของ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำลายข้าวของ-, *ทำลายข้าวของ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of drunken routs, in which more things were broken than heads and furniture, sister!แล้วก็ยังเป็นขี้เมาที่ชอบอาละวาด เขาทำลายข้าวของและเฟอร์นิเจอร์มากมายเวลาเมา Episode #1.5 (1995)
Break something! Scream!ทำลายข้าวของ ตะโกน.. Raise Your Voice (2004)
No, we ain't burning shit down. You always wanna destroy something.ไม่ เราจะไม่เผาตึกนี้ นายนี่ชอบทำลายข้าวของอยู่เรื่อย Four Brothers (2005)
Well, Mom, I think you should be mad because I just got arrested and a bunch of my friends just trashed a building.แม่ ผมคิดว่าแม่ควรจะโกรธ เพราะว่าผมเพิ่งโดนจับ แล้วเพื่อนของผมจำนวนหนึ่ง ก็เพิ่งทำลายข้าวของ Charlie Bartlett (2007)
Hotch: "EVERY NORMAL MAN MUST BE TEMPTED AT TIMES"กระทั่งถ่มน้ำลายรดมือ กระทั่งทำลายข้าวของNormal (2008)
WITH A PROPENSITY FOR ARSON. Garcia: BRIAN MILLER, 18 YEARS OLD,ก่อเหตุทำลายข้าวของมาตลอด 18 ปีในชีวิตเขา House on Fire (2009)
Anyone who's been arrested for stalking,uh,breaking and entering,burglary.หาคนที่ถูกจับข้อหาสะกดรอย ทำลายข้าวของ บุกรุก หรือลักเล็กขโมยน้อย A Shade of Gray (2009)
So, uh, so about this neighborhood vandal.-แล้ว อืม เรื่องเพื่อนบ้านที่ทำลายข้าวของ Blinded by the Light (2009)
It's not the neighborhood vandal I'm worried about.ผมไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ทำลายข้าวของ ทำไมผมต้องกังวล Blinded by the Light (2009)
As long as the neighborhood vandal keeps my neighbors on edge, I will have no privacy.ตราบเท่าที่ เพื่อนบ้านที่ทำลายข้าวของ ทำให้เพื่อนบ้านของผมล้ำเส้น จนผมไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว Blinded by the Light (2009)
Come on, it's the vandal. Let's get him!มาเร็ว มันอยู่นั้นพวกทำลายข้าวของ จับมัน ! Blinded by the Light (2009)
Just wanted you to see the latest work of the vandal.แค่อยากให้คุณรู้ งานล่าสุดของพวกทำลายข้าวของน่ะ Blinded by the Light (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vandalize[VT] ทำลายทรัพย์สิน, See also: ทำลายข้าวของ, Syn. damage, destroy, sabogate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trash(แทรช) n. ของเสีย,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสือไร้สาระ,กากอ้อย,ของสวะ,คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผิวขาวที่ยากจน. vt. เล็มกิ่ง,ตัดกิ่ง,เด็ดใบทิ้ง,ทำลายข้าวของ., Syn. stuff,waste,rags,nonsense,refuse ###A. trea

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top