ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำนบ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำนบ-, *ทำนบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำนบ[N] dam, See also: weir, dike, dyke, embankment, Example: กระแสน้ำที่ถูกสกัดกั้นมานาน ไหลบ่าลงทลายทำนบ, Count unit: ทำนบ, Thai definition: ที่กั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลผ่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำนบน. สิ่งก่อสร้างที่ปิดกั้นลำน้ำไม่ให้น้ำไหลผ่าน, ที่กั้นน้ำเพื่อการชลประทาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damทำนบ, เขื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomic Barrierทำนบทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Blood-Brain Barrierทำนบระหว่างเลือด-สมอง,ตัวกั้นกลางระหว่างเลือดและสมอง,แนวกั้นระหว่างเลือดกับสมอง,บลัดเบร็นแบริเออร์,แนวเลือดสารน้ำหล่อสมองไขสันหลัง [การแพทย์]
Blood-Brain Barrier, Histochemicalทำนบทางฮิสเคมี [การแพทย์]
Blood-Cerebrospinal Fluid Barrierทำนบระหว่างเลือด-น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Brain Barrierทำนบระหว่างน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง-สมอง [การแพทย์]
coffer damcoffer dam, ทำนบชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
closure damclosure dam, ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
weirฝาย, ทำนบสำหรับทดน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ไม่มีช่องปิดเปิด แต่ให้น้ำที่เหลือจากความต้องการล้นขึ้น แล้วไหลข้ามสันฝายไป โดยสันฝายนี้มีระดับสูงเท่ากับน้ำที่ต้องการทดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My bladder is about to burst. Please excuse me.ทำนบทำท่าจะแตกซะแล้ว ขอตัวนิดนึงนะคะ Sex Is Zero 2 (2007)
But you dammed up my creek. You shut off my water.แต่นายดันมาสร้างทำนบ ปิดกั้นทางน้ำเข้าที่ฉัน 3:10 to Yuma (2007)
a dam to hold back the tide.ทำนบกั้นความทรงจำ Appointment in Samarra (2010)
After it passes the blood-brain barrier, your heart rate would shoot up to 160.หลังจากที่พิษแล่นผ่านทำนบระหว่างเลือดและสมองสมอง อัตราการเต้นของหัวใจคุณ จะพุ่งสูงถึง 160 The Interview (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำนบ[n.] (thamnop) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir   FR: digue [f] ; levée de terre [f] ; barrage [m] ; déversoir [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrage[N] เขื่อนกั้นน้ำ, See also: ทำนบกั้นน้ำ, เขื่อน
dyke[N] ทำนบกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงมาในที่ราบต่ำ
embankment[N] เขื่อน, See also: ทำนบ, Syn. bulwark, dam, dike
weir[N] เขื่อนเล็กๆ, See also: ทำนบ, Syn. dam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weir(เวียร์) n. เขื่อนเล็ก ๆ ,ทำนบจับปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝาย
dam(vt) กั้นเขื่อน,ทำทำนบ,สร้างเขื่อนกั้น
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
weir(n) เขื่อน,โพงพาง,ลอบ,ทำนบ,ฝาย,เฝือก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rimstone poolทำนบหินปูน, ตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบ หรือขั้นบันไดที่กั้นน้ำไว้ เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลจะทิ้งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top