ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำตัว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำตัว-, *ทำตัว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลำไย(vi, slang) ทำตัวเชื่องช้า น่ารำคาญ เช่น มัวแต่ลำไยอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวก็ไปไม่ทัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำตัว(v) behave, See also: conduct oneself, act, Syn. ประพฤติ, วางตัว, ประพฤติตัว, Example: เด็กๆ ต้องทำตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำตัวก. วางตัว, ประพฤติ, เช่น ทำตัวดี ทำตัวไม่ดี.
เหาจะกินหัว, เหาจะขึ้นหัวทำตัวอาจเอื้อมหรือเอาอย่างเจ้านายหรือผู้สูงศักดิ์ ถือว่าเป็นอัปมงคล เช่น ทำตัวเทียมเจ้าระวังเหาจะขึ้นหัวนะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clowningทำตัวเองเป็นตัวตลก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Call no attention to yourself. Make no sign to the gods.อย่าทำตัวเด่น อย่าเรียกหาพระเจ้า Night and Fog (1956)
Please, you're making a German spectacle of yourself.คุณชักทำตัวเป็นคนเยอรมันใหญ่แล้ว Blazing Saddles (1974)
All right, I'm through being Mr. Goodbar!ฉันเบื่อทำตัวเป็นคนดีแล้ว Blazing Saddles (1974)
You men start working on the dummies. Jim and Mongo, come with me.พวกคุณเริ่มทำตัวปลอมไป จิมกับมองโกมากับผม Blazing Saddles (1974)
I was behaving like a grownup.ฉันทำตัวเหมือนผู้ใหญ่ The Little Prince (1974)
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ Oh, God! (1977)
I didn't dry myself, I wanted you to see this. Do you remember me?ผมไม่ได้ทำตัวให้แห้ง ผมอยากให้คุณดู จำผมได้มั้ย Oh, God! (1977)
The reason I put everybody here naked I wasn't trying to be cute, I just didn't want to create clothes.สาเหตุที่ผมให้ทุกคนเกิดมาล่อนจ้อน ผมไม่ได้อยากทำตัวน่ารัก ผมแค่ไม่อยากสร้างเสื้อผ้าเท่านั้น Oh, God! (1977)
I can be reasonable.ฉันทำตัวมีเหตุผลก็ได้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Now you're getting nasty.- ตอนนี้ แกกำลังทำตัวน่ารังเกียจ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Blair, have you seen Fuchs ?ฉันไม่อยากทำตัวเป็นอันตรายกับทุกคน มันจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน The Thing (1982)
Be good.ทำตัวดีๆ. Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำตัว[thamtūa] (v) EN: act ; behave ; conduct oneself  FR: se comporter ; agir
ทำตัวให้ดี(นะ)[thamtūa hai dī (na)] (xp) EN: be good !  FR: faites bien !
ทำตัวให้บริสุทธิ์[thamtūa hai børisut] (v, exp) EN: purify oneself  FR: se purifier
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[thamtūa hai neūa kwā phū eūn] (v, exp) EN: give oneself airs  FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer

English-Thai: Longdo Dictionary
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act one's age(idm) ทำตัวเป็นผู้ใหญ่, See also: ทำตัวให้สมวัย
arse about(phrv) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม), See also: ทำตัวน่ารำคาญ, Syn. mess about
arse around(phrv) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม), See also: ทำตัวน่ารำคาญ, Syn. mess about
babyish(adj) มีนิสัยเหมือนเด็ก, See also: ทำตัวเป็นเด็กเล็กๆ, เหมือนทารก, Syn. childish, infantile
boyish(adj) ทำตัวเหมือนเด็ก
cower(vi) ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว), See also: หมอบ, งอตัว เนื่องจากความกลัว, Syn. crawl, creep, cringe
condescend to(phrv) ลดตัวลงมา, See also: ทำตัวตกต่ำ, Syn. descend to
cut loose(phrv) ทำตัวป่าเถื่อน, See also: กักขระ
cut up(phrv) ทำตัวป่าเถื่อน (คำไม่เป็นทางการ)
efface oneself(phrv) ทำตัวเรียบๆ, See also: ประพฤติตัวไม่เด่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behave(บิเฮฟว์') { behaved, behaving, behaves } vi., vt. ปฎิบัติตัว, ประพฤติ, กระทำตัว, Syn. conduct
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ, การกระทำตัว, พฤติกรรม, อาการ, ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม, เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ, การกระทำตัว, พฤติกรรม, อาการ, ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม, เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ, ทำให้เลวลง, กระทำตัว, ประพฤติ, ปฏิบัติตัว
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง, จำแนก, รู้ถึงข้อแตกต่าง, วินิจฉัย, ทำให้เด่น, กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง, จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n., adv. ดูdistinguish dis
grovel(กรัฟ'เวิล) vi. นอนเอาหน้าลง, เกลือกกลั้ว, กระทำตัวในสิ่งที่ไม่ดี', See also: groveler, groveller n., Syn. crawl, fawn
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
behave(vi, vt) ประพฤติ, ปฏิบัติตัว, ทำตัว, กระทำ
slouch(vt) โค้ง, ทำตัวงอ, เดินงอตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nancy[(แนน-ซี่)] (slang) ทำตัวแบบผู้หญิง
take it easy(phrase) ทำตัวสบายๆ, See also: rest, Syn. relax

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (phrase) ทำตัวเองทั้งนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
Unkraut(n, colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)
auffällig(adj) สะดุดตา, เป็นที่เตะตา เช่น Der gesuchte Mann hat sich in der Nähe der Schule Levkes auffällig verhalten. ผู้ชายคนที่กำลังถูกตามหาทำตัวแปลกสะดุดตาใกล้ๆโรงเรียนเลฟเคส

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top