Search result for

ทางผ่าน

(46 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางผ่าน-, *ทางผ่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางผ่าน[N] passage way, See also: pass way, Example: ขอผมติดรถไปด้วยคนได้ไหม เพราะทางที่คุณกลับนั้นเป็นทางผ่านบ้านผมอยู่แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทางผ่านน. บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือดุจสะพานเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ.
ด่านทางผ่าน เช่น ด่านช้าง, ทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านสิงขร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public passageทางผ่านสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airway, Partially Blockedทางผ่านอากาศถูกอุดตันบางส่วน [การแพทย์]
Birth Canalทางผ่านของทารก,หนทางคลอด [การแพทย์]
Guyon's Canalทางผ่านในข้อมือระหว่างกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Media, Transmittingทางผ่านของแสงในลูกตา [การแพทย์]
Motor Pathwaysทางผ่านที่เกี่ยวกับการสั่งการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
...and don't forget -- he can time-travel,...และก็อย่าลืมว่า - - เขาเดินทางผ่านเวลาได้ด้วย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
To stop the clock and travel through time and space,ที่จะหยุดเวลาและเดินทางผ่านเวลาและสถานที่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She was just a vessel... a prototype that wasn't built to last.เธอเป็นแค่ท่อทางผ่าน.. ให้.. ตัวอ่อนต้นแบบ.. Babylon A.D. (2008)
This could be the route, though.อาจเป็นทางผ่าน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
OK, well, we've got to find a way to get out of this.โอเคว่า เราต้องหาทางผ่านจากด่านให้ได้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The object was moving at speeds of up to three times 10-to-the-seventh meters per second.เดินทางผ่านระบบสุริยะของเรา วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ถึง 30 ล้านเมตร The Day the Earth Stood Still (2008)
Some of them want to use youบางคนก็อยากใช้คุณเป็นทางผ่าน Gamer (2009)
I think we should go past Birmingham to some place warm.ฉันคิดเราควรจะเดินทางผ่าน เมืองเบอร์มิ่งแฮมไปหาสถานที่อบอุ่น Fighting (2009)
Looking for a way past them to the lockdown.กำลังมองหาทางผ่านไปที่ล็อคดาวน์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Using Tyler's manager and his tattoos to pass the info off to your buyers.โดยใช้ผู้จัดการของไทเลอร์ และรอยสักของเขา เป็นทางผ่าน ไปสู่ผู้ซื้อ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I don't know, but--but we'll figure it out.ฉันไม่รู้ แต่เราจะหาทางผ่านพ้นไปได้ Gone with the Will (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางผ่าน[n.] (thāngphān) EN: passage way ; pass way   FR: passage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passage[N] ทางผ่าน, See also: ทางเดิน
passageway[N] ทางผ่าน, See also: เฉลียง, Syn. access, corridor, hall, passage
throughway[N] ทางผ่านตลอด, See also: ทางซึ่งไปได้รวดเร็ว, Syn. thruway, expressway
trance[N] ทางผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
door(ดอร์,โดร์) n. ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน,บ้านที่มีประตูริมทาง,วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้), Syn. doorway,means
gangwayn. ทางผ่าน,ปากทางผ่าน,สะพานขึ้นหรือลงเรือ,ทางเดินในโรงมหรสพ
gateway(เกท'เวย์) n.ทางผ่าน,ทางเข้า,วิธีการ, Syn. entrance ประตูสัญญาณหมายถึง ประตูสัญญาณที่ต่อเชื่อมไว้ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน (ตระกูลพีซี, ตระกูลแมคอินทอช ฯ) ในกรณีที่ต้องการแยกเครือข่ายทั้งสองออกจากกัน ก็ เพียงแต่ปิดสวิตช์ตัวประตูสัญญาณนี้เสียเท่านั้นเอง
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน
ingress(อิน'เกรส) n. การเข้า,สิทธิในการเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน., See also: ingression n. ingressive adj. ingressness n.
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
passagewayn. ทางผ่าน,ระเบียง
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
door(n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน
gangway(n) ทางเดิน,ทางผ่าน,ทางเดินในเรือ,สะพานลงเรือ
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gateway(n) ทางเข้าออก,ทางผ่าน
ingress(n) การเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน
overpass(n) ทางข้าม,สะพานลอย,ทางผ่าน
pass(n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top