ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทั่วถึง

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทั่วถึง-, *ทั่วถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่วถึง[ADV] throughout, See also: thoroughly, all over, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, ตลอด, กว้างขวาง, ทั่วไป, Example: นายอำเภอเดินตรวจอาคารสถานที่ และบ้านพักข้าราชการทุกหลังอย่างทั่วถึง, Thai definition: ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน
ทั่วถึงกัน[ADV] thoroughly, See also: all over, Syn. ตลอด, ทั้งหมด, Example: นักเรียนได้รับรางวัลทั่วถึงกัน ในงานแสดงของโรงเรียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั่วถึงว. ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The SS watches them and oversees them.ผู้คุมจึงคอยสอดส่องดูแล อย่างทั่วถึงโดยตลอด Night and Fog (1956)
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึงNight of the Living Dead (1990)
Tell the hotel security to do their job properly.บอกพวกรปภ.ของโรงแรม ให้ทำงานอย่างทั่วถึงหน่อยนะ Bomui walcheu (2006)
We'd cover a lot more ground if we all worked together.แต่พวกเราจะสำรวจได้ทั่วถึงกว่า ถ้าทำงานด้วยกันนะ The Magnificent Seven (2007)
Crawford, you said we're covering the area that the rangers aren't covering.ครอฟอร์ด คุณเคยพูดว่าเราได้ดูทั่วพื้นทีแล้ว ซึ่งพวกดูแลอุทยานอาจค้นหาไม่ทั่วถึงก็ได้ Prey (2007)
They had way too many eggs in one basket on that day.ตอนนั้นในหน่วยมีคนเยอะเกินไป เลยสั่งการได้ไม่ทั่วถึงน่ะ Mayhem (2008)
Attendings, you will spread your wealth of knowledge equally among all of the residents.Attending ควรจะกระจายความรู้ให้ Residents อย่างทั่วถึง Here Comes the Flood (2008)
It would be a way to communicate over all the stations simultaneously.มันอาจเป็นวิธีสื่อสารได้อย่างทั่วถึง กับทุกสถานีพร้อมๆกัน The Longest Night (2010)
These immortals, the Guardians of the Universe built a world from where they could watch over all of existence:ผู้เป็นอมตะเหล่านี้ ผู้พิทักษ์จักรวาล ได้สร้างโลกไว้ในที่ซึ่งพวกเขาสามารถดูแลความเป็นไปได้อย่างทั่วถึง Green Lantern (2011)
- Cooked clean through.- สุกทั่วถึง The Help (2011)
We, uh, we haven't been thorough enough.เราอาจจะค้นไม่ทั่วถึง Bloodletting (2011)
The service wasn't enough so we felt that we needed to change the bed sheetsการบริการไม่ทั่วถึง เราต้องการเปลี่ยนที่นอนไหม่ Codename: Jackal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั่วถึง[adv.] (thūa theung) EN: every inch of ; throughout ; throughly ; all over   FR: partout
ทั่วถึงกัน[adv.] (thūa theung kan) EN: without exception   FR: sans exception

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radical[ADJ] ทั่วถึง, See also: ซึ่งแผ่ไปทั่ว, โดยตลอด, Syn. thorough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete

English-Thai: Nontri Dictionary
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top