ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทัศนาจร

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทัศนาจร-, *ทัศนาจร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัศนาจร[V] tour, See also: sightseeing, go sightseeing, go touring, travel, journey, Syn. ท่องเที่ยว, ประพาส, Example: พ่อแม่ควรพาลูกไปทัศนาจรสถานที่ต่างๆ ร่วมงานสังคมตามโอกาส และวัยอันสมควร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทัศนาจรก. ท่องเที่ยว.
ทัศนาจรน. การท่องเที่ยว, การไปเที่ยวชมภูมิประเทศหรือโบราณสถานเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Student tourทัศนาจรเพื่อการศึกษา [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-- and I'll go do my thing and sightsee? - Really?แล้วฉันก็จะไปทำเรื่องของฉันและก็ไปทัศนาจร จริงนะ Letters to Juliet (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทัศนาจร[v.] (thatsanājøn) EN: tour ; go sightseeing   FR: voyager ; visiter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
hitchhike(ฮิทชฺ'ไฮคฺ) vi. อาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรีและลงเดินบ้างในระหว่างการทัศนาจร., See also: hitchhiker n.
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
packsackn. กระเป๋าสะพายหลังของนักทัศนาจร
rucksack(รัค'แซค) n. เครื่องหลังของนักไต่เขาหรือนักทัศนาจร, Syn. knapsack
tour(ทัวร์) vi.,vt.,n. (การ) ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ดูงาน,เตร็ดเตร่,ตระเวน., See also: tourer n., Syn. visit
tourist(ทัว'ริสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ผู้ดูงาน,ชั้นโดยสารที่สองของเครื่องบินหรือเรือ.
travel(แทรฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,เดินทางด้วยเท้า,เคลื่อนย้าย,ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อน,ส่ง,ถ่ายทอด,เรื่องราวการเดินทาง,ระยะเลื่อนของเครื่องจักร, Syn. journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage
traveler(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
traveller(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
tour(n) การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,การเตร็ดเตร่,การตระเวน
tour(vi) ท่องเที่ยวไป,เตร็ดเตร่,ทัศนาจร,ตระเวน
tourist(n) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
travel(n) การเดินทาง,การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,ทางเลื่อน
travel(vt) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ถ่ายทอด
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
traveller(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
voyage(n) การเดินเรือ,การทัศนาจร,การเดินทางไกล
voyage(vi) เดินทางทางเรือ,ทัศนาจร,ท่องเที่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top